L 102: Forhøjelse af straffen for overtrædelser af grovere karakter af anmeldelsespligten til Register for Udenlandske Tjenesteydere (Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Forhøjelse af straffen for overtrædelser af grovere karakter af anmeldelsespligten til Register for Udenlandske Tjenesteydere).)

L 102: Overtrædelse anmeldelsespligt til RUT

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 102

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)

Fremsat dato: 17.12.2014

Vedtaget dato: 19.02.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 102 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Udenlandske virksomheder, som udstationerer lønmodtagere til Danmark har pligt til at anmelde en række oplysninger til Register for Udenlandske Tjenesteydere (herefter RUT).

RUT har til formål at give myndighederne og arbejdsmarkedets parter mulighed for at sikre håndhævelsen af de regler og vilkår, der gælder for udenlandske tjenesteydere og arbejdstagere, der udfører arbejde i Danmark.

RUT er et vigtigt redskab for både myndighederne og arbejdsmarkedets parter for at sikre, at udenlandske tjenesteydere overholder danske regler og vilkår, når de midlertidigt udfører arbejde i Danmark. Det er derfor af stor betydning, at udenlandske tjenesteydere overholder anmeldelsespligten til RUT og at manglende overholdelse af anmeldelsespligten sanktioneres effektivt. Efter gældende praksis er bødeniveauet for manglende overholdelse af anmeldelsespligten til RUT 10.000 kr. i normaltilfælde.

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2015 om en styrket indsats mod social dumping blev Regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti enige om, at bøden ved overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT skal skærpes ved gentagne overtrædelser, og at bøden skal hæves med 100 pct. anden gang reglerne overtrædes. Formålet med lovforslaget er at bidrage til en mere effektiv efterlevelse af reglerne om anmeldelsespligt til RUT.

Lovforslaget er således en udmøntning af en del af finanslovsaftalen, som forudsætter en ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
17.12.14
1. behandling
15.01.15
2. behandling
17.02.15
3. behandling
19.02.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
17.12.14
Afstemning start
24.12.14
Afstemning slut
18.02.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2015

Emneord: bødesatser social dumping

Relaterede forslag:

28.01.2015 B 61: Indtægtsregulering af bøder

03.04.2014 B 94: Indførelse af et id-kort inden for byggebranchen

31.10.2013 L 58: Ændring af bødesatser

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?