Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 195: Flere oplysninger i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og ændring af fristen for at anmelde ændringer heri, hjemmel til administrative bødeforelæg m.v (Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere oplysninger i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og ændring af fristen for at anmelde ændringer heri, hjemmel til administrative bødeforelæg m.v.).)

L 195: Udstationering af lønmodtagere

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 195

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 20.03.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 195 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2013 blev regeringen og Enhedslisten enige om en række initiativer om ændringer i RUT-registret og håndhævelsen af anmeldelsespligten til RUT med det formål at modvirke social dumping. Nogle af de aftalte ændringer kræver ændringer af udstationeringsloven, andre ændringer kræver ikke lovgivning, men kan gennemføres administrativt.

Dette lovforslag er således en udmøntning af de dele af finanslovsaftalen mellem regeringen og Enhedslisten, som forudsætter ændringer af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Det drejer sig om:

• udvidelse af anmeldelsespligten til også at omfatte momsnummer i hjemlandet,

• udvidet offentlig adgang til oplysninger om momsnummer og arbejdsperioder,

• fristen for at anmelde ændringer til RUT forkortes fra 8 til 3 dage, samt

• hjemmel til Arbejdstilsynet til at kunne udstede administrative bødeforelæg for overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT.

Lovforslaget indeholder enkelte præciseringer, der ikke følger af FL 13. Fx præciseres det, at også bestemmelser om et sikkert og sundt arbejdsmiljø inden for anden lovgivning end arbejdsmiljøloven finder anvendelse. Det gælder offshore- og luftfartsreglerne, som indeholder særlige bestemmelser om et sikkert arbejdsmiljø indenfor den pågældende sektor.

Efter de gældende regler i udstationeringsloven er det alene Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med anmeldelsespligten til RUT. Dette gælder uanset, hvilken sektor der er tale om.

Der er dog områder/sektorer, hvor det kan være vanskeligt for Arbejdstilsynet at føre tilsyn med RUT, og hvor der i forvejen er andre myndigheder, som fører kontrol med området. Det gælder fx i forbindelse med offshoreområdet, hvor Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelse af de særlige arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler på området.

Forslaget indeholder derfor en bemyndigelsesbestemmelse om, at beskæftigelsesministeren efter forhandling med vedkommende minister kan fastsætte, at tilsyn med anmeldelsespligten til RUT indenfor bestemte sektorer skal varetages af en anden myndighed end Arbejdstilsynet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.03.13
1. behandling
04.04.13
2. behandling
23.05.13
3. behandling
28.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.03.13
Afstemning start
24.04.13
Afstemning slut
27.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?