L 156: Ophævelse af revisionsbestemmelse (Forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).)

L 156: Udendørs hold af svin (revisionsbestemmelse)

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 156

Fremsat af: Fødevareminister Dan Jørgensen ()

Fremsat dato: 27.02.2015

Vedtaget dato: 12.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

L 156 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Det foreslås, at revisionsbestemmelsen i lov om udendørs hold af svin, § 18 a, ophæves.

Ifølge § 18 a skal ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri i folketingsåret 2014-15 fremsætte forslag om revision af lovens § 12. I henhold til § 12 skal alle svin på over 2 uger have permanent adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde.

Formålet med revisionsbestemmelsen har været, at give mulighed for nærmere at afdække udegående svins behov for adgang til vand om natten i perioder med frostvejr.

Med lovforslaget foreslås revisionsbestemmelsen ophævet, idet der på baggrund af forskningsresultater fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet, afrapporteret den 1. juli 2014, kan tages endelig stilling til udegående svins behov for adgang til vand om natten i perioder med frostvejr og dermed en stillingtagen til, hvad kravet i lovens § 12 om udegående svins adgang til vand skal indebære. Revisionsbestemmelsen har derved mistet sin betydning.

I udredningen fra DCA indgår resultaterne af et forskningsprojekt vedrørende diegivende søers behov for at optage vand om natten samt deres evne til at tilpasse sig forhold, hvor der ikke er adgang til vand om natten. Endvidere indgår en vurdering af andre aldersgruppers behov for adgang til vand om natten på baggrund af et litteraturstudie.

Det er på baggrund af forskningsresultaterne vurderet, at det forhold, at der eventuelt ikke er permanent adgang til vand om natten i perioder med frostvejr, ikke udgør et dyrevelfærdsmæssigt problem, der kan karakteriseres som værende hverken til væsentlig ulempe for dyrene eller som uforsvarlig behandling af dyrene jf. § 1 og § 2 i dyreværnsloven. Det vil således kunne accepteres, at svin, der holdes udendørs, i perioder med frostvejr eventuelt ikke har permanent adgang til vand om natten under forudsætning af, at dette ikke udgør et dyrevelfærdsmæssigt problem. Der skal dog altid foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde til sikring af, at dyrene har adgang til vand i tilstrækkelig mængde.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.02.15
1. behandling
20.03.15
2. behandling
07.05.15
3. behandling
12.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.02.15
Afstemning start
06.03.15
Afstemning slut
12.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 22. april 2015

Emneord: udendørs hold af svin svin

Relaterede forslag:

28.11.2013 L 88: Forbud mod fiksering i løbe- og kontrolafdelingen m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?