Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 168: Ændring af revisionsbestemmelse m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin. (Ændring af revisionsbestemmelse m.v.).)

L 168: Ændring af revisionsbestemmelse m.v.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 168

Fremsat af: Fødevareminister Mette Gjerskov (S)

Fremsat dato: 28.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

L 168 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Det foreslås, at lov om udendørs hold af svin ændres således, at revisionsperioden, som angivet i revisionsbestemmelsen i § 18 a, forlænges til folketingsåret 2014-2015.

Ifølge den gældende revisionsbestemmelse i § 18 a skal ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (tidligere justitsministeren) i folketingsåret 2012-13 fremsætte forslag om revision af lovens § 12, hvoraf det følger, at alle svin bortset fra pattegrise under 14 dage altid skal have fri adgang til rent drikkevand. Formålet med revisionsbestemmelsen er at give mulighed for nærmere at afdække svins behov for permanent adgang til vand om natten i frostvejr.

Revisionsperioden i lovens § 18 a er senest i folketingsåret 2011-12 blevet forlænget til folketingsåret 2012-13 for at afvente en afrapportering fra et forskningsprojekt udført af DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet om behovet for vandtildeling til udendørs søer i vinterperioden. Forskningsprojektet er afsluttet ultimo maj 2012. Revisionsperioden foreslås endnu engang forlænget, idet resultaterne fra forskningsprojektet ikke drager entydige konklusioner om de farende og diegivende søers behov for at optage vand om natten samt deres evne til at tilpasse sig forhold, hvor der ikke er adgang til vand om natten. Projektet forholder sig heller ikke til, hvilket behov andre aldersgrupper af svin har for at optage vand om natten, samt hvordan et forhindret natligt vandoptag påvirker de udegående svin generelt.

Som konsekvens af den manglende afklaring af disse spørgsmål bør revisionsperioden i § 18 a forlænges. Det foreslås, at de nævnte spørgsmål søges afklaret gennem et nyt forskningsprojekt udarbejdet af DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Endvidere foreslås ordlyden af lovens § 12 ændret således, at den bringes i fuld overensstemmelse med teksten i Rådets direktiv 2008/120/EF om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (kodificeret udgave) og Europarådets reviderede rekommandation af 2. november 2004 for svin. Herudover indeholder lovforslaget ikke EU-retlige aspekter.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.02.13
1. behandling
14.03.13
2. behandling
02.05.13
3. behandling
07.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.02.13
Afstemning start
03.04.13
Afstemning slut
06.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?