Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 134: Forslag til lov om ændring af lov om udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Padborg. (Udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens).

L 134: Forslag til lov om ændring af lov om udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Padborg. (Udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 134

Fremsat af: Henrik Dam Kristensen (S)

Fremsat dato: 28.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

L 134 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget indgår som en del af transportaftalen af 29. januar 2009 »En grøn transportpolitik« og transportaftalen af 7. februar 2012 »Elektrificering af jernbanen m.v.«.

Lovforslaget indebærer, at 2. spor på banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens kan igangsættes. Strækningen udgør 2. etape af udbygningen af banestrækningen mellem Vamdrup og Padborg.

På hele strækningen mellem Vamdrup og Padborg vil der efter udbygningen være dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens og mellem Vojens og Tinglev. Der opereres desuden med en opgradering af hastigheden på strækningen Vamdrup-Vojens, idet der arbejdes ud fra hastigheder på op til 160 km i timen på hele strækningen, hvor der i dag flere steder kun kan køres med 120 km i timen.

Lovforslaget indeholder positive virkninger for samfundet, idet udbygningen vil øge mobiliteten på et bæredygtigt grundlag. Der forventes en reduceret udledning af CO2 som følge af overflytning af gods fra vej til jernbane. Den reducerede godstransport på vej betyder samtidig en reduktion af forureningen fra lastbiler. Udbygningen vil således være til gavn for klima, miljø og natur.

Udbygningen vil desuden gavne erhvervslivet først og fremmest ved en styrkelse af jernbanegodstrafikken, men også forbedre kvaliteten af passagertogsbetjeningen i Sønderjylland samt tilgodese den internationale passagertrafik mod Hamborg.

Det ekstra spor planlægges ibrugtaget i 2015.

Statens udgift til udbygningen skønnes at udgøre ca. 742 mio.kr.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.03.12
1. behandling
11.04.12
2. behandling
08.05.12
3. behandling
15.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.03.12
Afstemning start
30.04.12
Afstemning slut
14.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?