L 148: Overførsel af myndighedsområder til Udbetaling Danmark samt indførelse af beføjelser til, at Udbetaling Danmark kan foretage registersamkøringer på bl.a. kommunale ydelsesområder m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. (Overførsel af myndighedsområder til Udbetaling Danmark samt indførelse af beføjelser til, at Udbetaling Danmark kan foretage registersamkøringer på bl.a. kommunale ydelsesområder m.v.).)

L 148: Udbetaling Danmark

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 148

Fremsat af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 25.02.2015

Vedtaget dato: 21.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 148 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget er et led i udmøntningen om aftalen for kommunernes økonomi for 2015.

Det foreslås som første hovedelement i lovforslaget, at overflytte myndighedsansvaret for efterlevelseshjælp, begravelseshjælp, internationale sygesikringssager, fleksydelse og delpension fra kommunerne til Udbetaling Danmark

Det foreslås som andet hovedelement i lovforslaget at oprette en dataenhed i regi af Udbetaling Danmark, der skal sikre et bedre grundlag og forpligtende samarbejde vedrørende kontrol med sociale ydelser, herunder på de kommunale ydelsesområder. Dette skal bl.a. ske gennem bedre brug af data, ved at kunne samkøre registre på kommunale ydelsesområder samt et tættere samarbejde mellem myndigheder, herunder også internationalt.

Regeringen offentliggjorde i marts 2014 et initiativ om oprettelsen af en central enhed, der skal bidrage til at styrke kommunernes kontrol i forbindelse med tildeling og administration af overførselsindkomster til borgere fra andre EU/EØS-lande. Lovforslaget danner rammerne for, at Udbetaling Danmark kan varetage den styrkede kontrolopgave af disse borgere.

Endvidere indebærer lovforslaget blandt andet, at Udbetaling Danmark vil indgå i et samarbejde med pensions- og forsikringsselskaber om at gøre personer, der tilkendes førtidspension fra det offentlige, opmærksom på deres eventuelle pensionsrettigheder i private pensions- og forsikringsselskaber.

Første hovedelement skønnes at medføre samlede offentlige mindreudgifter på 2,8 mio. kr. i 2015, 5,9 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017 og 22,2 mio. kr. i 2018. Andet hovedelement skønnes at medføre samlede offentlige merudgifter på 14,0 mio. kr. i 2015, 16,7 mio. kr. i 2016, 16,7 mio. kr. i 2017 og 16,7 mio. kr. i 2018. Der er desuden på finansloven for 2015 afsat bevillinger på 7,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. årligt i de efterfølgende år til regeringens initiativ fra marts 2014 om oprettelsen af en central enhed.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. maj 2015.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.15
1. behandling
17.03.15
2. behandling
16.04.15
3. behandling
21.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.15
Afstemning start
04.03.15
Afstemning slut
21.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. april 2015

Emneord: udbetaling danmark

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?