L 151: Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.).)

L 151: Statslige arbejdspladser

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 151

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()

Fremsat dato: 31.03.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 151 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med dette lovforslag er at udmønte dele af aftalen mellem Regeringen og KL (Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2016) og dels en del af regeringens plan for flytning af statslige arbejdspladser ”Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder” fra oktober 2015.

Det foreslås i lovforslaget at flytte opgaver, der hidtil er varetaget af Statens Administrations Finansservicecenter til Udbetaling Danmark. Det drejer sig blandt andet om administration af tilbagebetaling af studielån, opkrævning af krav om tilbagebetaling af for meget modtaget uddannelsesstøtte, beregning og anvisning af tjenestemandspensioner mv., forsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende, statslige tilskudsordninger, udlån og garantier mv.

Lovforslaget medfører, at der 1. oktober 2016 overdrages opgaver svarende til ca. 68 årsværk fra Statens Administrations Finansservicecenter til Udbetaling Danmark. Medarbejderne, der beskæftiger sig med opgaverne, vil blive placeret i Holstebro, Frederikshavn, Hillerød og Allerød.

Herudover foreslås der overflyttet mindre opgaver, der i dag varetages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig blandt andet om udbetaling af børne- og ungeydelse til udsendte i 3. lande samt tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland og kompetence til at træffe afgørelse om optagelse i sygedagpengeforsikringerne, hvis der er tvivl om, hvorvidt en ansøger har indtægt fra selvstændig virksomhed eller hvorvidt en ansøger er privat arbejdsgiver.

I forlængelse af beslutningen om at overføre yderligere statslige opgaver til Udbetaling Danmark, foreslås bestyrelsen for Udbetaling Danmark udvidet med et yderligere medlem, der udpeges efter indstilling af finansministeren.

Det foreslås, at loven træder i kraft 1. oktober 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkninger hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
05.04.16
2. behandling
24.05.16
3. behandling
31.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
31.05.16

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?