Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 159: Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark (Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og forskellige andre love. (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark).)

L 159: Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 159

Fremsat af: Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 27.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Social- og Integrationsministeriet

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 159 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget overføres hovedparten af de opgaver, der i dag varetages af Pensionsstyrelsen til Udbetaling Danmark. Pensionsstyrelsen har bl.a. ansvaret for tilkendelse og udbetaling af pension til borgere med bopæl i udlandet og andre internationale opgaver vedr. social sikring. Pensionsstyrelsen har f.eks. ansvaret for behandling af sager om, hvilket lands lovgivning om social sikring, der skal anvendes for personer, som arbejder i andre lande, og generel vejledning om EU-regler om social sikring

Udbetaling Danmark overtager pr. 1. marts 2013 myndighedsansvaret for udbetaling og beregning af social pension til pensionister med bopæl i Danmark og overtog 1. oktober 2012 en række internationale opgaver fra kommunerne vedr. familieydelser. En række af disse opgaver svarer til de myndighedsopgaver, Pensionsstyrelsen har varetaget for personer med bopæl i udlandet.

Der forventes derfor en række faglige synergieffekter og administrative besparelser samt fremadrettet fokus på yderligere effektiviseringer af arbejdsgange ved at overføre administrationen af internationale pensionssager og andre internationale opgaver om social sikring til Udbetaling Danmark.

Visse internationale opgaver, som det ikke vurderes hensigtsmæssigt at overdrage til den selvejende institution Udbetaling Danmark, foreslås at forblive i statsligt regi.

Forslaget skønnes at medføre en effektiviseringsgevinst på 6 mio. kr. årligt som følge af stordriftsfordele samt en yderligere løbende effektivisering af opgavevaretagelsen på 3 procent årligt. Der foreslås derudover kun få ændringer i den administrations- og styringsmodel, der gælder for Udbetaling Danmark, da der med forslaget alene overføres et mindre statsligt område til Udbetaling Danmark.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.02.13
1. behandling
15.03.13
2. behandling
07.05.13
3. behandling
14.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.02.13
Afstemning start
20.03.13
Afstemning slut
13.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?