L 138: Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og flytning samt udbedring af skimmelsvamp m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald. (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og flytning samt udbedring af skimmelsvamp m.v.).)

L 138: Udgifter ved stormflod

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 138

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 26.02.2014

Vedtaget dato: 10.04.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 138 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Bodil udvider stormflodsordning

Forslaget bygger på en eksisterende lov fra 2012, og skal mest ses som en udvidelse. Den nuværende dækker direkte tab, altså omkostninger ved en væltet mur eller oversvømmet ejendom, men ikke indirekte tab som udgifter til genhusning, hvis man skal flytte, imens huset repareres, eller hvis fugten under genopbygningen danner skimmelsvamp i huset. Forslaget vil gøre, at man også kan yde erstatning til genhusning, hvis omkostningerne er rimelige (altså at man ikke flytter ind i en luksusvilla), og at der ydes støtte til at blive af med skimmelsvamp, der er opstået efter huset blev vandskadet eller oversvømmet under katastrofen. Andre indirekte tab, som for

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget har til formål at udvide stormflodsordningens dækningsområde til også at dække udgifter til genhusning, opmagasinering og flytning samt udbedring af skimmelsvamp. Derudover har lovforslaget til formål at justere ordningens økonomi som følge af de foreslåede udvidelser og en ændret praksis i brugen af afskrivninger for fast ejendom.

Med lovforslaget foreslås det, at stormflodsordningens dækningsområde udvides til at omfatte erstatning til privatpersoner for omkostninger til genhusning, opmagasinering og flytning. En række boliger blev ramt af stormfloden efter stormen Bodil i en sådan grad, at der vil være behov for genhusning i en længere periode, fordi boligerne vil være ubeboelige, mens skaderne udbedres. Det foreslås, at erstatningen dækker udgifter til genhusning efter den første måned, samt at erstatningen maksimalt kan udgøre 12.000 kr. pr. måned. Det foreslås desuden, at ordningen udvides til at yde erstatning for omkostninger til udbedring af skimmelsvamp, som er opstået som en direkte følge af stormflod eller oversvømmelser.

Det har vist sig, at der er en forskellig praksis for anvendelse af afskrivning for bygninger og bygningsdele i henholdsvis stormflodsordningen og forsikringsselskaberne. Ændringen i brugen af afskrivningstabeller på fast ejendom kan ske administrativt, men nødvendiggør dog, at finansieringen af ordningen justeres med en midlertidig udvidelse af statsgarantien fra 200 mio. kr. til 400 mio. kr. kombineret med en forøgelse af den årlige afgift, som finansierer ordningen, fra 30 kr. til 40 kr., ligesom den afgift, der opkræves til at tilbagebetale statsgarantien, foreslås ændret fra 10 kr. til 20 kr.

Endelig foreslås det, at lovforslaget gives tilbagevirkende kraft, for så vidt angår dækningen af genhusning m.v. samt skimmelsvamp, således at ændringen kan komme de allerede skadesramte som følge af stormfloden i forbindelse med stormen Bodil til gode.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.14
1. behandling
11.03.14
2. behandling
08.04.14
3. behandling
10.04.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.14
Afstemning start
05.03.14
Afstemning slut
09.04.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 4. april 2014

Emneord: stormflod

14. Mar 2014 10:08
 
VERIFICERET

Man bør også se på, at nedrive de mest stormflods eller oversvømmelsesudsatte huse.
Det kan ikke være mening, at man igen og igen skal betale til istandsættelse eller genhusning.
Man kunne tænke på følgende regel: Først gang betaler stormflodsfonden 100%, næste gang kun 25% af
omkostningerne for reparationer og genhusning.

Det er samfundsmæssig spild hvis man igen og igen skal betale.

14. Mar 2014 14:27
 
VERIFICERET

Det er selvfølgelig OK, at man vil hjælpe stormflodsofrene, men det har nogle konsekvenser for stormflodsfonden og den beredskabskapital, der skal stille til rådighed. En gentagelse af 1872-stomfloden kan koste mange milliarder i erstatning - måske 10 milliarder eller mere - og det har man ikke undersøgt. For mig ser det ud til, at man ikke overholder lov om finansiel virksomhed mht. til solvensanalyser for stormflodsfonden.

Der er udviklet modeller til konsekvensberegning af f.eks. 1872- stormfloden således, at man kan få en vurdering af worst case. Det burde man gøre.

3. Apr 2014 23:07

Til debatten om service ydelser EU - delstaterne imellem kan der jf Lissabon aft. ART.155 “fremstilles” Overenskomst aftaler som vi ( Danmark ) altid har lavet landene imellem også imellem EU - delstater så de jf National lov harmonere med der tjenesteydelser disse tilbyder Deres borgere .. og for en sikkerhede skyld LÆS art 155 Lissabon tidligere art. 139 i TEF .. De varmeste ønsker returneres venligst.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?