L 127: Målretning af målgruppen og nedsættelse af satsen for SVU til videregående uddannelse (Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte. (Målretning af målgruppen og nedsættelse af satsen for SVU til videregående uddannelse).)

L 127: Satsen for SVU

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 127

Fremsat af: Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V)

Fremsat dato: 25.02.2016

Vedtaget dato: 19.05.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Udvalg: Uddannelses- og Forskningsudvalget (UFU)

L 127 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 340 af 1. april 2015, kan uddannelsessøgende, der ikke har gennemført en videregående uddannelse på et niveau højere end uddannelse på erhvervsakademiniveau, få SVU til uddannelse på videregående niveau. Støtten gives med en sats svarende til 80 pct. af dagpengenes højeste beløb.

Formålet med SVU-ordningen, der blev etableret i 2001, var primært at understøtte efter- og videreuddannelse til de personer på arbejdsmarkedet med ingen eller kun lidt uddannelse. Ordningen har imidlertid vist sig at blive anvendt til uddannelse på videregående niveau i langt højere grad, end det oprindeligt var forudsat.

Vilkårene for at få SVU til videregående uddannelse er blevet gradvist skærpet i flere omgange, herunder senest som led i opfølgning på finansloven for 2014, hvor SVU til videregående uddannelse blev målrettet personer, der højst har gennemført en videregående uddannelse på erhvervsakademiniveau.

Baggrunden for lovforslaget, der er en del af finanslovsaftalen for 2016, er, at SVU til videregående uddannelse fortsat udgør størstedelen af det samlede antal ansøgninger om SVU. Det er derfor aftaleparternes opfattelse, at der er grundlag for en yderligere målretning af SVU-ordningen, så der på den ene side fortsat prioriteres uændrede vilkår for SVU til de personer, som har lidt eller ingen uddannelse, mens vilkårene skærpes for de personer, der vil læse på en videregående uddannelse.

Det foreslås på den baggrund, at SVU til videregående uddannelse målrettes personer, der ikke har gennemført en videregående uddannelse, og dermed opkvalificeres til videregående niveau i forbindelse med efter- og videreuddannelse. Samtidig foreslås det, at satsen til uddannelse på videregående niveau nedsættes fra 80 til 60 pct. af dagpengenes højeste beløb, svarende til en nedsættelse fra 3.308 kr. til 2.481 kr. pr. uge (2015-tal).

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.16
1. behandling
17.03.16
2. behandling
10.05.16
3. behandling
17.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.16
Afstemning start
03.03.16
Afstemning slut
17.05.16

Emneord: svu uddannelsesstøtte

Relaterede forslag:

27.03.2015 B 116: Højere støtte til erhvervsrettet efter- og videreuddannelse

25.02.2015 L 149: Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.

30.04.2014 L 187: Befordringsrabat og -godtgørelse til studerende ved videregående uddannelser, der berettiger til statens uddannelsesstøtte, og afskæring af godtgørelse efter en kilometersats i perioder med fjernundervisning m.v.

26.02.2014 L 139: Uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?