L 132: Tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn. (Tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v.).)

L 132: Anonym behandling af stofmisbrugere

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 132

Fremsat af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 04.02.2015

Vedtaget dato: 12.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 132 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at forpligte kommunerne til at iværksætte tilbud om anonym, ambulant behandling til personer, der har et stofmisbrug, men ikke andre sociale problemer, og som ellers ikke kan forventes at ville have opsøgt behandlingssystemet. Formålet er således også at forebygge, at denne gruppe af borgere på sigt udvikler sociale problemstillinger ud over stofmisbruget. Desuden indeholder lovforslaget en præcisering af lov om socialtilsyn.

Lovforslaget indeholder således to dele:

1. Anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling.  Med lovforslaget foreslås det, at kommunalbestyrelsen forpligtes til at indgå aftale med to eller flere leverandører af tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrug, hvoraf mindst ét tilbud skal være beliggende uden for kommunen. Borgeren henvender sig via hjemmeside eller telefonisk og oplyses om mulighederne for at modtage anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling, herunder om mulighederne for at forblive anonym igennem et behandlingsforløb. Kommunalbestyrelsen eller det tilbud, som kommunalbestyrelsen har delegeret beslutningskompetence til, træffer afgørelse om behandling på baggrund af en afklarende samtale med borgeren, hvorefter borgeren henvises til de tilbud, der er indgået aftale med. Forpligtelsen omfatter ikke lægelig stofmisbrugsbehandling efter sundhedslovens § 142.

2. Lov om socialtilsyn.  Lovforslaget indeholder enkelte præciseringer og sproglige forenklinger af lov om socialtilsyn.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.02.15
1. behandling
27.02.15
2. behandling
07.05.15
3. behandling
12.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.02.15
Afstemning start
11.02.15
Afstemning slut
12.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 30. april 2015

Emneord: stofmisbrug

Relaterede forslag:

28.01.2016 L 112: Assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrum

19.12.2014 B 49: Obligatorisk indsats for børn som pårørende

09.10.2014 L 34: Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?