L 120: Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.).)

L 120: Støtte til netværksplejefamilier

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 120

Fremsat af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 28.01.2015

Vedtaget dato: 21.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 120 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget udmønter dele af aftalen om at styrke plejefamilieområdet, som er en del af satspuljeaftalen for 2015-2018. Det overordnede formål med lovforslaget er at styrke kontinuiteten i anbringelser, bl.a. ved i højere grad at understøtte, at børn kan anbringes i familier, de allerede har en tilknytning til (netværksplejefamilier), og ved at styrke afgørelsesgrundlaget i sager om flytning fra ét anbringelsessted til et andet.

Lovforslaget indeholder følgende to hovedelementer:

1) Indførelse af ret til faglig støtte: Det foreslås, at netværksplejefamilier og familier, der adopterer et barn eller ung, der tidligere har været anbragt i pleje i familien, får ret til mere faglig støtte end i dag. Formålet er at sikre, at familierne får den nødvendige rådgivning og vejledning med udgangspunkt i familiens og barnets eller den unges aktuelle støttebehov.

2) Styrkede afgørelser om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af samtykkealder: Det foreslås, at styrke afgørelsesgrundlaget i sager om ændring af anbringelsessted, så der tages særlig højde for barnets relationer til anbringelsesstedet og desuden stilles flere krav til, hvornår et barn kan flyttes. Der stilles desuden forslag om at nedsætte alderen for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted fra 15 år til 12 år.

Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.01.15
1. behandling
06.02.15
2. behandling
16.04.15
3. behandling
21.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.01.15
Afstemning start
04.02.15
Afstemning slut
21.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. april 2015

Emneord: plejefamilier netværksplejefamilier

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?