L 15: Mulighed for opretholdelse af anbringelse af unge med funktionsnedsættelse i alderen 18 til 22 år og ændring af reglerne om ansvaret for at sikre supervision og efteruddannelse til plejefamilier m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Mulighed for opretholdelse af anbringelse af unge med funktionsnedsættelse i alderen 18 til 22 år og ændring af reglerne om ansvaret for at sikre supervision og efteruddannelse til plejefamilier m.v.).)

L 15: anbringelse af unge med funktionsnedsættelse

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 15

Fremsat af: Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF)

Fremsat dato: 02.10.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Social-, børne- og integrationsministeriet

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 15 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget rummer et forslag om at skabe hjemmel for kommunalbestyrelsen til at give unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne mulighed for opretholdelse af deres anbringelse i plejefamilie indtil deres 23. år.

Formålet er at imødekomme den unges behov for støtte og omsorg i plejefamiliens trygge rammer, forberede den unge til en ny boform og derigennem bidrage til en god overgang til voksentilværelsen. Det er en betingelse, at hjælpen må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og at den unge eller dennes værge samtykker. Tilbuddet skal ophøre, når det ikke længere opfylder dets formål under hensyn til den unges behov for støtte, dog senest når den unge fylder 23 år.

Lovforslaget rummer endvidere forslag om, at den kommune, der har pligt til at handle i forhold til et barn eller en ung, som er anbragt i en plejefamilie, skal sikre efteruddannelse og supervision til plejefamilien. Med lovforslaget rettes der dermed en fejl i forhold til børn og unge, der var anbragt før 1. juli 2003, og hvor forældrene efterfølgende var flyttet til en anden kommune.

Det foreslås, at ændringen træder i kraft den 1. januar 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.10.13
1. behandling
24.10.13
2. behandling
03.12.13
3. behandling
05.12.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.10.13
Afstemning start
09.10.13
Afstemning slut
04.12.13

Emneord: anbringelse

Relaterede forslag:

30.03.2016 B 106: Ophævelse af krav om forældrebetaling i forbindelse med anbringelse af børn og unge

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?