L 168: En tidlig forebyggende indsats m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om forpligtende kommunale samarbejder. (En tidlig forebyggende indsats m.v.).)

L 168: Tidlig hjælp til børn og unge

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 168

Fremsat af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 26.03.2014

Vedtaget dato: 03.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 168 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2014 blev der indgået aftale om »Tidlig hjælp til børn og unge i udsatte familier«, som har til formål at understøtte den tidlige og forebyggende indsats i kommunerne og dermed bidrage til at øge børn og unges trivsel. Forslaget til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) er en del af udmøntningen af denne aftale.

Formålet med lovforslaget er at tydeliggøre kommunernes forpligtigelse til en tidlig og forebyggende indsats ved at formulere servicelovens § 11 som en egentlig forebyggelsesparagraf. Bestemmelsen skal understrege vigtigheden af en forebyggende indsats og samtidig give eksempler på, hvad en forebyggende indsats kan bestå af.

Herudover giver lovforslaget også mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge med behov for særlig støtte, så udsatte børn og unge, som ellers ikke deltager i fritidsaktiviteter, får mulighed for at deltage i almindelige fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft 1. oktober 2014.

Med disse bemærkninger skal jeg indstille lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.03.14
1. behandling
11.04.14
2. behandling
27.05.14
3. behandling
03.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.03.14
Afstemning start
02.04.14
Afstemning slut
02.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 15. maj 2014

Emneord: socialpolitik

Relaterede forslag:

28.01.2016 L 111: Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.

27.03.2015 B 118: En økonomisk model til at forebygge social marginalisering

19.11.2014 L 78: Socialt tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen af frafaldstruede elever

08.10.2014 L 13: Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.

30.04.2014 L 183: Midlertidig huslejehjælp

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?