Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 121: Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis (Forslag til lov om ændring af lov om social service (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis).)

L 121: Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 121

Fremsat af: Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 24.01.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Social- og Integrationsministeriet

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 121 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Med dette lovforslag fremsætter regeringen forslag om et initiativ, der forenkler reglerne for kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør på hjemmehjælpsområdet:

Som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten skal der fremsættes lovforslag om, at særreglerne i serviceloven for hvordan kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for borgernes frie valg af leverandør, ophæves. Dermed vil kommunalbestyrelsen fremover alene skulle følge gældende udbudsregler, når kommunalbestyrelsen indgår aftale med private leverandører om at udføre hjemmehjælpen. Det foreslås endvidere at gøre det muligt for kommunalbestyrelsen at tilbyde borgerne, der er visiteret til hjemmehjælp, et såkaldt fritvalgsbevis, hvor borgerne selv udvælger og indgår aftale med en cvr-registeret privat leverandør.

Kommunalbestyrelsen vil fortsat være forpligtet til at skabe grundlag for, at borgerne, der er visiteret til hjemmehjælp, tilbydes frit valg af leverandør, og at modtagerne kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

Formålet med lovforslaget er at give kommunalbestyrelsen mere frihed til at tilrettelægge hjemmehjælpen på baggrund af områdespecifikke overvejelser om markedsforhold, særlige lokale hensyn og borgernes behov.

Det foreslås, at lovændringen træder i kraft den 1. april 2013.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
24.01.13
1. behandling
05.02.13
2. behandling
14.03.13
3. behandling
19.03.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
24.01.13
Afstemning start
14.02.13
Afstemning slut
18.03.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?