L 105: Værdighedspolitikker for ældreplejen (Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Værdighedspolitikker for ældreplejen).)

L 105: Værdighedspolitikker for ældreplejen

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 105

Fremsat af: Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)

Fremsat dato: 20.01.2016

Vedtaget dato: 24.02.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget (SUU)

L 105 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget fremsættes på baggrund af Aftalen om finansloven for 2016, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 19. november 2015. Med lovforslaget udmøntes den del af finanslovsaftalen for 2016, der vedrører kommunalbestyrelsens forpligtelse til at træffe beslutning om samt offentliggøre en værdighedspolitik for ældreplejen.

Formålet med lovforslaget er at forpligte kommunalbestyrelsen til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som gives efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen. Den første værdighedspolitik skal offentliggøres af kommunalbestyrelsen senest den 1. juli 2016.

Lovforslaget giver endvidere sundheds- og ældreministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for kommunalbestyrelsens forpligtelser til at træffe beslutning om samt offentliggøre værdighedspolitikkerne. Bemyndigelsesbestemmelsen vil blive anvendt til at fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik inden for det første år af den 4-årige kommunale valgperiode. Bemyndigelsesbestemmelsen vil endvidere blive anvendt til at forpligte kommunalbestyrelsen til som minimum at beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold plejen og omsorgen af den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring samt 5) en værdig død.

Det foreslås, at lovændringen træder i kraft den 1. marts 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget for det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.01.16
1. behandling
22.01.16
2. behandling
11.02.16
3. behandling
23.02.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.01.16
Afstemning start
27.01.16
Afstemning slut
23.02.16

Emneord: ældrepleje

Relaterede forslag:

09.12.2015 B 50: Midlertidigt stop for privatisering af ældrepleje

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...



Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?