L 138: Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger m.v.).)

L 138: Kvinder på krisecentre

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 138

Fremsat af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 18.02.2015

Vedtaget dato: 12.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 138 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget foreslås servicelovens § 109, stk. 4, ændret således, at kommunalbestyrelsen forpligtes til at tilbyde rådgivning til alle kvinder, der tager ophold på en boform efter servicelovens § 109, hvor det i dag kun er kvinder med børn, der skal have tilbud herom. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen pålægges at iværksætte en indledende rådgivning så tidligt som muligt efter modtagelse af orientering om optagelse i boformen. Den indledende rådgivning skal introducere kvinden til en koordinerende rådgivning vedrørende bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. samt skabe kontakt mellem kvinden og en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning. Endelig præciseres det, at den koordinerende rådgivning skal iværksættes senest, når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes.

Formålet med ændringen af § 109, stk. 4, er at udvide den eksisterende rådgivningsordning til at omfatte alle kvinder på kvindekrisecentre samt styrke indsatsen ved at iværksætte rådgivningen tidligere.

Derudover foreslås det, at der indføres en orienteringspligt for boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 til den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter serviceloven. Forslaget indebærer, at boformerne forpligtes til at sende en orientering til den relevante kommune senest tre hverdage efter afgørelse om optagelse samt så vidt muligt inden udskrivning fra boformerne, dog senest tre hverdage herefter.

Formålet med indførelse af en orienteringspligt for boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 er at sikre, at kommunerne får kendskab til optagelse og udskrivning af borgere, der tager ophold i disse boformer, med henblik på hurtigst muligt at kunne tilbyde og iværksætte den fornødne indsats over for borgerne.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
18.02.15
1. behandling
27.02.15
2. behandling
07.05.15
3. behandling
12.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
18.02.15
Afstemning start
25.02.15
Afstemning slut
12.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 30. april 2015

Emneord: krisecentre

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?