Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 141: Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte).

L 141: Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 141

Fremsat af: Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 29.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Social- og Integrationsministeriet

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 141 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Med lovforslaget følges der op på de tiltag, som satspuljepartierne har taget på området de senere år, herunder med Barnets Reform, med henblik på at styrke indsatsen over for udsatte børn og unge.

Med forslaget sikres kommunerne flere redskaber til at gribe ind, hvis der er bekymring for et barn eller en ung, der sikres en styrket indsats for unge, og det sikres, at familier, der flytter mellem kommuner, hurtigere får en kvalificeret hjælp.

Lovforslaget indeholder 7 hovedelementer:

1) Videregivelse af oplysninger til og behandling af oplysninger af den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) uden samtykke

2) Adgang til hjemmet

3) Udvidelse af SSD-samarbejdet som led i den tidlige eller forebyggende indsats

4) Efterværn

5) Handleplaner for unge

6) Mellemkommunale underretninger

7) Underretningspligt til grønlandske kommuner

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2012.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.03.12
1. behandling
13.04.12
2. behandling
15.05.12
3. behandling
22.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.03.12
Afstemning start
24.04.12
Afstemning slut
21.05.12

UDVALGT INDLÆG IMOD

Thomas Huulbæk Titanium
Det mest kontroversielle ved forslaget må siges at være punkt 2) Adgang til hjemmet der dækker over følgende lovtekst: »Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at kommunen mod behørig…

GÅ TIL INDLÆG

18. Apr 2012 08:33
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Det mest kontroversielle ved forslaget må siges at være punkt

2) Adgang til hjemmet

der dækker over følgende lovtekst:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at kommunen mod behørig legitimation og uden retskendelse har adgang til forældremyndighedens indehavers bolig og rum, når

1) adgangen til hjemmet sker som led i den børnefaglige undersøgelse efter § 50 og må anses for nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, og

2) forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger.«

Det er en kraftig udvidelse af rettighederne for kommunen overfor borgerne. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor det er for svært, at få det forbi en dommer først? På grund af denne paragraf anbefaler jeg forslaget til forkastelse.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?