L 14: Rådgivning og handleplaner til voksne udsat for æresrelaterede konflikter (Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Rådgivning og handleplaner til voksne udsat for æresrelaterede konflikter).)

L 14: æresrelaterede konflikter

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 14

Fremsat af: Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF)

Fremsat dato: 02.10.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Social-, børne- og integrationsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

L 14 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Det fremgår af regeringsgrundlaget »Et Danmark, der står sammen«, at regeringen vil udarbejde en National strategi mod æresrelaterede konflikter. Ved satspuljeforhandlingerne for 2012 indgik regeringen og satspuljepartierne aftale om at afsætte 24 mio. kr. over fire år til en sådan strategi. Strategien blev præsenteret den 6. juli 2012.

Strategien har til formål, at færre unge udsættes for æresrelaterede konflikter, at flere unge, der oplever æresrelaterede konflikter, får hjælp, at flere forældre får rådgivning, og at flere fagfolk kan håndtere sager om æresrelaterede konflikter.

Ét af initiativerne i strategien omhandler handleplaner til voksne udsat for æresrelaterede konflikter. Det fremgår således af strategien, at der i lov om social service skal indføjes en forpligtelse for kommunalbestyrelsen til at tilbyde borgere over 18 år en handleplan i tilfælde, hvor borgeren risikerer eller er udsat for en alvorlig æresrelateret konflikt.

Lovforslaget indeholder på den baggrund forslag om, at det præciseres i serviceloven, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde rådgivning til borgere over 18 år, der henvender sig vedrørende æresrelaterede konflikter, og at kommunalbestyrelsen i forbindelse med denne rådgivning skal være opmærksom på, om borgeren har behov for anden hjælp efter serviceloven eller anden lovgivning.

Lovforslaget indebærer endvidere, at der indføres en pligt for kommunalbestyrelsen til i særlige tilfælde, hvor der er tale om alvorlige æresrelaterede konflikter, at tilbyde en handleplan til borgere over 18 år, hvis det skønnes, at der er behov for det. Handleplanen skal bl.a. indeholde en risikovurdering samt forhold vedrørende bolig, uddannelse og arbejde.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.10.13
1. behandling
24.10.13
2. behandling
17.12.13
3. behandling
19.12.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.10.13
Afstemning start
09.10.13
Afstemning slut
18.12.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?