Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 143: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ændring af revisionsbestemmelse).

L 143: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ændring af revisionsbestemmelse).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 143

Fremsat af: Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 29.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Social- og Integrationsministeriet

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 143 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Reglerne om forældres træning af børn med handicap (hjemmetræning) blev vedtaget den 12. juni 2008 og trådte i kraft den 1. oktober 2008. Reglerne findes i § 32, stk. 1, jf. stk. 6-9 i lov om social service (serviceloven). Den gældende ordning er finansieret af satspuljen.

Der er fastsat en revisionsbestemmelse i servicelovens § 195 b, hvorefter socialministeren senest i Folketingsåret 2011-12 fremsætter forslag til revision af § 32, stk. 6-9.

Lovforslaget fremsættes på grundlag af fristen for ovennævnte revision. Da satspuljepartierne (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Konservative) har ønsket, at det samlede grundlag, som revisionen ifølge lovens forarbejder skulle ske på grundlag af, tilvejebringes, og at revisionen af reglerne skal ske på grundlag af de samlede resultater fra satspuljeinitiativerne fra 2008 om indsatser til kvalificering af træningsindsatserne for børn med svære handicap, foreslås det at udskyde revisionen til folketingsåret 2015-16, hvor oplysningerne forventes at foreligge.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 blev der afsat yderligere 5,9 mio.kr. i 2008, 7,3 mio.kr. i 2009, 5,1 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til kvalificering af træningsindsatsen for børn med svære handicap. Midlerne skal anvendes til initiativer, der kan udvikle og forbedre træningsindsatsen, og til dokumentation og evaluering af træningsmetoder og effektmåling af den samlede indsats.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.03.12
1. behandling
17.04.12
2. behandling
15.05.12
3. behandling
22.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.03.12
Afstemning start
24.04.12
Afstemning slut
21.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?