L 169: Forstærket indsats mod asocial adfærd ved etablering af netværkssamråd, udvidelse af målgruppen for magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Forstærket indsats mod asocial adfærd ved etablering af netværkssamråd, udvidelse af målgruppen for magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet m.v.).)

L 169: Indsats mod asocial adfærd

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 169

Fremsat af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 26.03.2014

Vedtaget dato: 03.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 169 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget består af to hovedelementer, der for det første har til formål at understøtte en konsekvent indsats over for unge med asocial eller kriminel adfærd og for det andet at foretage en række ændringer i reglerne om magtanvendelse overfor børn og unge.

Lovforslaget har følgende to hovedelementer:

1) Indførelse af bestemmelser om netværkssamråd: Det foreslås at indføre en bestemmelse om netværkssamråd i lov om social service. Bestemmelsen er rettet mod unge, der er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet. Netværkssamråd er et møde mellem kommunen og den unge, familien, netværket og fagpersoner, hvor der drøftes en handleplan for, hvilke initiativer og handlepligter der kan hjælpe den unge på ret kurs igen.

2) Ændring af reglerne om magtanvendelse: For det første foreslås det at ændre ordlyden i serviceloven, så der ikke længere er en - ikke anvendt - hjemmel til at fiksere børn og unge. For det andet foreslås det, at der skabes hjemmel til at unge over 18 år, der er anbragt på et anbringelsessted som led i en strafferetlig afgørelse eller kendelse, omfattes af reglerne om magtanvendelse over for børn og unge i serviceloven. Endelig foreslås det med lovforslaget at tydeliggøre, at undersøgelse af person og opholdsrum kan finde sted uden retskendelse, hvis betingelserne er opfyldt.

De økonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.03.14
1. behandling
11.04.14
2. behandling
27.05.14
3. behandling
03.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.03.14
Afstemning start
02.04.14
Afstemning slut
02.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 15. maj 2014

Emneord: socialpolitik asocial adfærd

Relaterede forslag:

28.01.2016 L 111: Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.

27.03.2015 B 118: En økonomisk model til at forebygge social marginalisering

19.11.2014 L 78: Socialt tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen af frafaldstruede elever

08.10.2014 L 13: Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.

30.04.2014 L 183: Midlertidig huslejehjælp

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?