Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 181: Beskyttelse af børn og unge mod overgreb (Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.).)

L 181: Beskyttelse af børn og unge mod overgreb

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 181

Fremsat af: Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 13.03.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Social- og Integrationsministeriet

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 181 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget er en del af udmøntningen af aftalen om »Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb«, som blev indgået med satspuljepartierne i efteråret 2012. Forslaget er inddelt i hovedtemaerne fra satspuljeaftalen, som lyder:

1) Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb.

2) Underretninger skal vurderes inden for 24 timer, og opfølgningen på underretninger skal styrkes.

3) Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt.

4) Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats.

Initiativerne under hvert hovedtema er som følger:

Tema 1. Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb

– Børnesamtale i forbindelse med § 50-undersøgelse

– Bedre beskyttelse af anbragte børn og unge i forbindelse med samvær

– Børns og unges ret til en bisidder

Tema 2. Vurdering af alle underretninger inden for 24 timer samt styrket opfølgning

– Vurdering af underretninger inden for 24 timer

– Styrket opfølgning på underretninger

– Samtale med barnet eller den unge ved underretning om overgreb

– Underretningspligt ved skolefravær

– Styrkelse af det tværfaglige samarbejde ved underretninger

Tema 3. Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt

– Kommunale beredskaber til håndtering af sager om overgreb

– Oprettelse af børnehuse

Tema 4. Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats

– Udveksling af oplysninger mellem politi og kommunale myndigheder

– Udveksling af oplysninger i børnehuse

Det foreslås, at disse initiativer i lovforslaget træder i kraft den 1. oktober 2013.

Derudover udmønter lovforslaget et initiativ fra satspuljeaftalen for 2012 om understøttelse af adoption ved at forbedre vilkårene for plejefamilier, der ønsker at adoptere det anbragte barn. Endelig indeholder lovforslaget et forslag om at indføre underretningspligt mellem Danmark og Færøerne. Det foreslås at disse dele af lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2013.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
13.03.13
1. behandling
20.03.13
2. behandling
07.05.13
3. behandling
14.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
13.03.13
Afstemning start
26.04.13
Afstemning slut
13.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?