Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 107: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ansvaret for plejefamiliers efteruddannelse og supervision og partsstatus til 12-14-årige ved domstolsprøvelse af sager om særlig støtte til børn og unge m.v.).

L 107: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ansvaret for plejefamiliers efteruddannelse og supervision og partsstatus til 12-14-årige ved domstolsprøvelse af sager om særlig støtte til børn og unge m.v.).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 107

Fremsat af: Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 14.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Social- og Integrationsministeriet

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 107 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Regeringen ønsker at give udsatte børn og unge en særlig prioritet, således at der bliver sat fokus på indsats­erne og retssikkerheden for denne gruppe. Lovforslaget indeholder forskellige initiativer med henblik på at sikre, at de plejefamilier, der varetager omsorgen for en del af de udsatte børn og unge, får de bedste rammer for at imødekomme børnenes og de unges særlige behov, og at sikre retssikkerheden i forbindelse med sager om særlig støtte til børn og unge.

Lovforslaget skal ses i forlængelse af Barnets Reform, der trådte i kraft den 1. januar 2011. Efter reformens ikrafttræden er det blevet klart, at der på enkelte områder er behov for ændringer i lov om social service med henblik på at sikre, at lovgivningen er i overensstemmelse med aftalen om Barnets Reform og intentionerne bag reformen.

Lovforslagets hovedindhold er følgende:

– Flytning af handle- og betalingsforpligtelsen vedrørende plejefamiliers efteruddannelse og supervision fra den godkendende til den anbringende kommune.

– Sikring af partsstatus til 12-14-årige ved domstolene i sager om særlig støtte til børn.

– Fastsættelse af en klar lovhjemmel vedrørende unges klageadgang over efterværnsafgørelser, der træffes, inden den unge fylder 18 år.

– Fastsættelse af en klar lovhjemmel, hvad angår forpligtelsen til at tilbyde parterne gratis advokatbistand i sager, som Ankestyrelsen tager op af egen drift. I denne sammenhæng fastsættes, at forpligtelsen foreligger, når Ankestyrelsen vurderer, at der er tale om en sag, som kan ende med en tvangsmæssig afgørelse.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft 1. juli 2012.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.03.12
1. behandling
29.03.12
2. behandling
15.05.12
3. behandling
22.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.03.12
Afstemning start
30.04.12
Afstemning slut
22.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?