L 145: Undtagelse af visse føfrtidspensionssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet (Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet).)

L 145: Visse føfrtidspensionssager

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 145

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()

Fremsat dato: 03.03.2016

Vedtaget dato: 19.05.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 145 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob er blevet enige om at undtage visse sager om førtidspension fra kravet om forelæggelse for rehabiliteringsteamet med henblik på at afbureaukratisere kommunernes sagsbehandling.

Lovforslaget giver kommunerne mulighed for at undtage visse sager om førtidspension fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet med henblik på at afbureaukratisere kommunernes sagsbehandling.

Det drejer sig om to forskellige sagstyper:

  
1)Ansøgningssager på det foreliggende grundlag, når kommunerne vurderer, at det er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension.
 
 
 
2)Sager om tilkendelse af førtidspension, når kommunerne vurderer, at personen er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.
 
 
 

Lovforslaget har til formål at forenkle sagsbehandlingsprocessen og de formelle krav til proceduren ved behandlingen af førtidspensionssager i de tilfælde, hvor kommunen vurderer, at udfaldet af sagen på forhånd er klart.

Ved at give kommunerne mulighed for at undlade at forelægge disse sager for rehabiliteringsteamet fjernes unødige sagsgange i kommunerne og sagsbehandlingstiden forkortes.

Det forventes, at kommunerne vil opnå en mindre administrativ besparelse ved at gennemføre lovforslaget. Da kommunerne ikke er blevet økonomisk kompenseret for kravet om, at sagerne skal behandles i rehabiliteringsteamet, forventes en undtagelse af disse sager ikke at medføre økonomiske konsekvenser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkninger hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
03.03.16
1. behandling
15.03.16
2. behandling
12.05.16
3. behandling
19.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
03.03.16
Afstemning start
10.03.16
Afstemning slut
19.05.16

Emneord: førtidspension rehabilitering

Relaterede forslag:

12.04.2016 B 181: Lempelse af betingelserne for tilkendelse af førtidspension

12.04.2016 B 179: Forbedring af seniorførtidspensionsordningen

08.10.2014 L 25: Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?