L 166: Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.).)

L 166: Regulering af social pension og boligstøtte

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 166

Fremsat af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 26.03.2014

Vedtaget dato: 03.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 166 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget er et led i udmøntningen af regeringens moderniseringsdagsorden/2020-planen og er samtidig et væsentligt element i regeringens indsats for at sikre korrekte udbetalinger af sociale ydelser.

Hovedformålet med lovforslaget er at effektivisere og forenkle ydelsesadministrationen, at forbedre mulighederne for digital selvbetjening, og at muliggøre en mere præcis og korrekt indtægtsregulering af social pension og boligstøtte.

Lovforslaget består i en tilpasning af reglerne for indtægtsregulering af social pension og boligstøtte, således at man kan anvende indkomstoplysninger fra eIndkomst og SKAT’s øvrige registre meget direkte i forbindelse med indtægtsreguleringen af disse ydelser. Der indføres herunder en symmetrisk efterregulering på begge ydelsesområder, dvs. at der foretages en endelig beregning af ydelsens størrelse, når den skattemæssige årsopgørelse foreligger.

Forslaget skønnes at medføre administrative engangsudgifter (systemtilpasning mv.) på 12,2 mio. kr. i 2014 og 7,4 mio. kr. i 2015, mindreudgifter til administration på 13,3 mio. kr. i 2015 stigende til mindreudgifter på 54,1 mio. kr. fra og med 2019.

Lovforslaget kan have konsekvenser for en mindre andel af ydelsesmodtagerne, som har svigende indkomster, eller som i dag under- eller overvurderer deres indkomst. Samlet set vurderes det, at forslaget ikke medfører ændringer i de offentlige udgifter til social pension og boligstøtte.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2015. Ændringerne i lov om individuel boligstøtte foreslås at træde i kraft den 1. januar 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.03.14
1. behandling
11.04.14
2. behandling
27.05.14
3. behandling
03.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.03.14
Afstemning start
02.04.14
Afstemning slut
02.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 15. maj 2014

Emneord: boligstøtte social pension

Relaterede forslag:

23.11.2015 L 67: Individuel boligstøtte

12.11.2014 L 62: Anvendelse af eIndkomst ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?