Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 124: Forslag til lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodslov. (Tilpasninger som følge af ressortoverførsler på områderne vedrørende de maritime uddannelser og lodsning).

L 124: Forslag til lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodslov. (Tilpasninger som følge af ressortoverførsler på områderne vedrørende de maritime uddannelser og lodsning).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 124

Fremsat af: Ole Sohn (SF)

Fremsat dato: 28.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 124 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Ved kgl. resolution af 3. oktober 2011 blev de maritime uddannelser overført fra det hidtidige Økonomi- og Erhvervsministerium til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Samtidig blev lodsområdet overført fra Forsvarsministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet.

Med lovforslaget gennemføres en række ændringer af teknisk karakter. Ændringerne har til formål at tydeliggøre fordelingen af ressortansvaret mellem de relevante myndigheder.

Lovforslaget vil således sikre fortsat tydelige og gode rammer for samarbejdet i og mellem de relevante myndigheder efter ressortomlægningen.

Samtidig indføres nye regler om klageadgang på lodsområdet. En række afgørelser vedrørende tilsynet med lodser vil i fremtiden kunne indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold, mens andre, mindre indgribende afgørelser ikke kan indbringes for en højere administrativ myndighed. Det svarer til det system, som i øvrigt gælder på søfartsområdet.

Lovforslaget indeholder desuden en præcisering af hjemlen til, at minsteren kan fastsætte regler om betaling for lodsning foretaget af det statslige lodsvæsen. Derved videreføres den gældende gebyrordning for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.03.12
1. behandling
19.04.12
2. behandling
22.05.12
3. behandling
24.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.03.12
Afstemning start
03.05.12
Afstemning slut
23.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?