L 122: Indførelse af samtidighed i perioderne for egnsteateraftaler, præcisering af grundlag for refusionsberettigelse m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om scenekunst. (Indførelse af samtidighed i perioderne for egnsteateraftaler, præcisering af grundlag for refusionsberettigelse m.v.).)

L 122: Udgifter til egnsteatre

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 122

Fremsat af: Kulturminister Marianne Jelved (RV)

Fremsat dato: 29.01.2014

Vedtaget dato: 24.04.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Kulturministeriet

Udvalg: Kulturudvalget (KUU)

L 122 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Forslaget vedrører revision af egnsteaterrefusionsordningen og udmønter en del af tillægsaftalen af 5. september 2013 til aftale om en række ændringer på teaterområdet af 21. juni 2011, som blev indgået mellem regeringen samt Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance.

Lovforslaget sigter på flere formål. Som det første har lovforslaget til formål at skabe større sikkerhed for størrelsen af den statslige refusion af kommunernes udgifter til egnsteatre. Dette opnås ved at indføre samtidighed i egnsteatrenes aftaler med kommunerne, hvormed den statslige refusionsprocent, når ordningen er fuldt indfaset, vil ligge fast for hele den fireårige aftaleperiode for egnsteatrene, dog med forbehold for vedtagelsen af de årlige finanslove.

Endvidere sigter forslaget på at præcisere regelsættet for egnsteatre. Dels gennem en tydeliggørelse af, hvad der skal til for at blive godkendt som et professionelt producerende teater, dels ved en afgrænsning af, hvilke aktiviteter, fysisk placering og maksimale huslejeudgifter, der berettiger til egnsteaterrefusion.

Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst foreslås som led i refusionsordningen fremover at vurdere egnsteatrene på grundlag af både objektive og kvalitative kriterier.

Endelig indebærer forslaget en omstrukturering af scenekunstlovens kapitel 7 om egnsteatre, der formuleres på et mere overordnet niveau, således at de specifikke bestemmelser om forvaltningen af ordningerne på egnsteaterområdet fastlægges i en bekendtgørelse. Baggrunden herfor er primært at gøre lovens struktur mere ensartet.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2014.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.01.14
1. behandling
18.02.14
2. behandling
08.04.14
3. behandling
24.04.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.01.14
Afstemning start
05.02.14
Afstemning slut
23.04.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 19. marts 2014

Emneord: egnsteatre scenekunst teatre

Relaterede forslag:

08.10.2014 L 24: Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?