Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 186: Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer. (Udvidelse af lovens anvendelsesområde, en skærpelse af lovens straffebestemmelser m.v.).

L 186: Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer. (Udvidelse af lovens anvendelsesområde, en skærpelse af lovens straffebestemmelser m.v.).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 186

Fremsat af: Astrid Krag (SF)

Fremsat dato: 09.05.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)

L 186 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale af 21. april 2012 om en styrket forebyggelsesindsats på tobaksområdet og om rygestop indgået mellem regeringen og Enhedslisten.

Formålet med lovforslaget er at udbrede røgfri miljøer yderligere med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og at forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Ikke mindst i forhold til børn og unge.

Hertil kommer, at en mere restriktiv lovgivning kan medvirke til at reducere andelen af dagligrygere, herunder blandt unge.

I forhold til den gældende lov om røgfri miljøer vil lovforslaget indebære:

• rygeforbud på enkeltmandskontorer og i lokaler, som er stillet til rådighed som studieplads for én person ad gangen på uddannelsessteder for unge fortrinsvis over 18 år

• obligatorisk skiltning på rygerum og rygekabiner

• rygeforbud indendørs og udendørs for børn, unge, ansatte samt alle andre, der opholder sig på institutioner, skoler, treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, døgninstitutioner m.v. for børn og unge fortrinsvis under 18 år

• at det i Kriminalforsorgens institutioner vil kunne pålægges den indsatte ikke at ryge i besøgsrum

• ca. en fordobling af bødestørrelserne ved overtrædelse af reglerne for rygning i medfør af lov om røgfri miljøer.

I henhold til lov nr. 532 af 26. maj 2010 skal lov om røgfri miljøer (lov nr. 512 af 6. juni 2007) revideres i folketingsåret 2011-12. Lovforslaget fremsættes med henblik på vedtagelse inden sommerferien.

Ændringerne træder ifølge lovforslaget i kraft den 15. august 2012.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
09.05.12
1. behandling
15.05.12
2. behandling
11.06.12
3. behandling
13.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
09.05.12
Afstemning start
24.05.12
Afstemning slut
12.06.12

18. Maj 2012 17:33
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Det er på mange måder et forfærdeligt forslag, der lægger endnu mere ansvar for borgernes sundhed over på staten. Endnu mere forfærdeligt er det måske at se den borgerlige oppositions debat om forslaget - det er dem selv, der startede forbudslavinen og nu forsøger de at dække sig ind under den liberale maske.

Dette forslag kunne være fremsat af den tidligere regering, hvis den havde genvundet magten - og vi ville stå i en omvendt situation, hvor Enhedslisten så ville stå som de liberale værdiers fanebærer.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?