L 127: Særlige rettigheder og immuniteter til Palæstinas mission i Danmark (Forslag til lov om ændring af lov om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer m.v. (Særlige rettigheder og immuniteter til Palæstinas mission i Danmark).)

L 127: Immunitet til Palæstinas mission i Danmark

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 127

Fremsat af: Udenrigsminister Holger K. Nielsen (SF)

Fremsat dato: 30.01.2014

Vedtaget dato: 03.04.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Udenrigsministeriet

Udvalg: Udenrigsudvalget (URU)

L 127 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Immunitet til Palæstinas diplomater

Forslaget giver officielle udsendinge fra Palæstina diplomatisk immunitet i Danmark. Finland, Norge og Sverige gør noget lignende.

Normalt er det kun anerkendte, selvstændige stater, der kan opnå dette. Palæstina er ikke anerkendt som selvstændig stat af Danmark.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Vedlagte lovforslag har til hensigt at skabe hjemmel til, at Palæstinas mission i Danmark og missionens personale samt familiemedlemmer tilhørende personalets husstand kan indrømmes rettigheder og immuniteter i et omfang, der svarer til de rettigheder og immuniteter, der tilkommer diplomatiske repræsentationer her i landet.

Der findes allerede i dansk ret hjemmel til, at fremmede stater og internationale organisationer kan indrømmes rettigheder og immuniteter. For enheder så som Palæstina, der ikke er anerkendt som en selvstændig stat af Danmark og ej heller er at karakterisere som en international organisation eller institution, er der derimod ikke i gældende ret hjemmel til at indrømme sådanne diplomatiske rettigheder og immuniteter.

Det følger af lovforslaget, at der alene kan indrømmes rettigheder og immuniteter, der ikke går videre end de rettigheder og immuniteter, der indrømmes diplomatiske repræsentationer her i landet. Dette tjener til at afgrænse den bemyndigelse, der ved loven gives regeringen til at indgå aftale med Palæstina om rettigheder og immuniteter for Palæstinas mission i Danmark.

Baggrunden for lovforslaget skal findes i regeringens ønske om at kvittere politisk for de store skridt, som Palæstina under præsident Abbas, og med stor støtte fra det internationale samfund, har taget for at opbygge infrastrukturen til en fungerende palæstinensisk stat. Endvidere er det ønsket at bringe status for Palæstinas mission i Danmark på linje med den status, som Palæstinas missioner nyder i de øvrige nordiske lande. Danmark og Finland besluttede i november 2012 at tage skridt til gennemførelse af en samtidig opgradering i København og Helsinki af status for Palæstinas missioner. Denne beslutning blev truffet efter de nordiske udenrigsministres udtalelse den 31. oktober 2012 om, at de nordiske lande var enige om at opgradere den palæstinensiske repræsentation i de nordiske hovedstæder. Formålet er dels det politiske signal, som Danmark med aftalens indgåelse og efterfølgende forventede gennemførelse efter vedtagelse i Folketinget af den nødvendige lov herom sender til det palæstinensiske selvstyre med præsident Abbas i spidsen, og dels at give de af aftalen omfattede palæstinensiske repræsentanter på missionen vilkår, der svarer til deres kolleger på ambassader i Danmark.

Som det fremgår af lovforslaget, er der den 14. januar 2014 indgået en aftale mellem Danmark og Palæstina. Aftalen tillægger Palæstinas mission i Danmark og missionens personale samt familiemedlemmer tilhørende personalets husstand rettigheder og immuniteter i et omfang, der svarer til de rettigheder og immuniteter, der tilkommer diplomatiske repræsentationer her i landet. Ikrafttrædelse af denne aftale forudsætter, at parterne notificerer hinanden om, at de interne procedurer for ikrafttrædelse er gennemført. For Danmarks vedkommende betyder det, at nærværende lovforslag skal vedtages og træde i kraft, inden aftalen kan træde i kraft. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel af hver af parterne. Det foreslås, at loven træder i kraft 1. maj 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, skal jeg tillade mig at anbefale det til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.01.14
1. behandling
18.02.14
2. behandling
25.03.14
3. behandling
03.04.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.01.14
Afstemning start
06.02.14
Afstemning slut
02.04.14

Afgivne betænkninger:

Emneord: palæstina

Relaterede forslag:

26.04.2016 B 192: Anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat

07.11.2014 B 21: Anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat

18.01.2013 B 52: Anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat

20.01.2012 B 30: Anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?