Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 142: Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Børnerådets fortalervirksomhed).

L 142: Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Børnerådets fortalervirksomhed).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 142

Fremsat af: Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 29.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Social- og Integrationsministeriet

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 142 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Formålet er at styrke Børnerådets fortalervirksomhed med henblik på at fremme børns rettigheder, herunder i henhold til FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. Forslaget skal ses i sammenhæng med satspuljeforhandlingerne for 2012, hvor der blev afsat midler til en styrkelse af Børnerådets fortalervirksomhed samt til at styrke Folketingets Ombudsmands kompetencer på børneområdet.

Lovforslaget tydeliggør Børnerådets virksomhed, herunder særligt i forhold til følgende 2 elementer:

1) Børnerådets funktion som uafhængig fortalervirksomhed over for regering og Folketing præciseres. Baggrunden for dette er et ønske om at tydeliggøre Børnerådets funktion som officielt talerør for børns rettigheder.

2) Det fastsættes, at Børnerådet som led i sin fortalervirksomhed kan anmode institutioner, hvor børn opholder sig, om at aflægge besøg. Formålet er at give rådet mulighed for at indhente konkret, aktuel viden om børns opvækstvilkår, herunder også om de børn, som ikke så ofte selv kommer til orde i debatten. Efter bestemmelsen kan Børnerådet som fortaler alene formidle generel viden om børns forhold.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.03.12
1. behandling
13.04.12
2. behandling
15.05.12
3. behandling
22.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.03.12
Afstemning start
24.04.12
Afstemning slut
21.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?