L 129: Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. (Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v.).)

L 129: Veterantilbud

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 129

Fremsat af: Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)

Fremsat dato: 25.02.2016

Vedtaget dato: 21.04.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget (SOU)

L 129 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslagets formål er primært at sikre, at veteraner ikke føler sig i klemme mellem kommuner, når de har behov for hjælp efter den sociale lovgivning under ophold i veterantilbud, og at veterantilbuddene ikke bliver en økonomisk belastning for de kommuner, hvor de ligger.

Med lovforslaget forbliver den oprindelige opholdskommune betalingskommune for sociale ydelser for veteraner, der får ophold i KFUMs SoldaterRekreationer, veteranhjem og Veteranbo, på samme måde, som det gælder i forhold til personer med ophold i forsorgshjem, herberger o.lign. efter servicelovens § 110. Hermed bevarer den oprindelige opholdskommune betalingspligten for hjælp efter den sociale lovgivning, uanset om veteranen har opgivet tilknytningen til den tidligere kommune.

Samtidig foreslås, at den oprindelige opholdskommune også forbliver handlekommune for så vidt angår ydelser efter serviceloven. På den måde opnås sammenhæng mellem finansieringsansvar og visitationskompetence for ydelser efter serviceloven på samme måde som ved ophold i boformer efter servicelovens § 110.

Lovforslaget indeholder herudover forslag om ændring af en utilsigtet praksis vedrørende handlekommune for en afgrænset gruppe af personer, der flere gange visiteres til et nyt botilbud over en kommunegrænse.

På grund af ressortomlægningerne af 28. juni 2015 indeholder lovforslaget endelig overførsel af bemyndigelsen til at udstede en bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse og revision på en række sociale og beskæftigelsesmæssige områder m.fl. fra social- og indenrigsministeren til beskæftigelsesministeren samt ændringer af bemyndigelser m.v. vedrørende ældreområdet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.16
1. behandling
01.03.16
2. behandling
19.04.16
3. behandling
21.04.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.16
Afstemning start
03.03.16
Afstemning slut
21.04.16

Emneord: veteraner

Relaterede forslag:

23.11.2015 B 30: Politiveteraner får ret til at benytte Forsvarets veterancenter

20.12.2013 L 104: Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?