Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 166: Forslag til lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab. (Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af stående udvalg).

L 166: Forslag til lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab. (Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af stående udvalg).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 166

Fremsat af: Margrethe Vestager (RV)

Fremsat dato: 25.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 166 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Med lovforslaget foreslås, at økonomi- og indenrigsministeren kan godkende, at et regionsråd træffer beslutning om en styreform, der svarer til det såkaldte udvalgsstyre, som efter gældende ret er den almindelige styreform i kommunerne. En tilsvarende styreform i en region vil indebære, at den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver varetages af stående udvalg.

Baggrunden for forslaget er, at Region Hovedstaden i en henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet har anmodet om, at regionen får dispensation til at nedsætte stående udvalg. Der er imidlertid ikke hjemmel i regionsloven til, at regioner nedsætter stående udvalg. Hvis regionens ønske skal imødekommes, forudsætter det således, at der bliver tilvejebragt en hjemmel i regionsloven til, at en region kan nedsætte stående udvalg.

Set i lyset af regeringens initiativer dels vedrørende frikommuner, dels vedrørende modernisering af den offentlige sektor vurderes det hensigtsmæssigt, at der allerede på nuværende tidspunkt uden at afvente evalueringen af kommunalreformen tilvejebringes en dispensationsordning, der giver mulighed for, at et regionsråd afprøver en styreform, hvor regionsrådspolitikere på de enkelte fagområder bliver mere involveret i den umiddelbare politiske forvaltning af et område.

Forslaget fremsættes nu af hensyn til Region Hovedstadens mulighed for med hjemmel i loven at få og udnytte en dispensation med virkning fra 1. januar 2013, idet det er hensigtsmæssigt, at overgangen til ny styreform følger kalenderåret.

Forslagets sene fremsættelse er begrundet heri.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.04.12
1. behandling
10.05.12
2. behandling
07.06.12
3. behandling
12.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.04.12
Afstemning start
14.05.12
Afstemning slut
11.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?