Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 145: Forslag til lov om ændring af lov om randzoner. (Energiafgrøder og offentlig adgang).

L 145: Forslag til lov om ændring af lov om randzoner. (Energiafgrøder og offentlig adgang).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 145

Fremsat af: Mette Gjerskov (S)

Fremsat dato: 29.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

L 145 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Randzoneloven er som en del af Grøn Vækst aftalen et element i den danske implementering af vandrammedirektivet. Det forventes, at randzoneloven – inkl. den foreslåede ændring – vil kunne træde i kraft den 1. september 2012.

Med loven udlægges dyrknings-, gødsknings- og sprøjtefrie randzoner langs alle vandløb og søer større end 100 m2 i landzone.

Randzoneloven indeholder en hjemmel til at dyrke energiafgrøder, f.eks. pil, i randzonerne. Denne hjemmel foreslås ophævet med det foreliggende lovforslag.

Randzoneloven indeholder desuden en undtagelse fra naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgang til naturarealer udlagt som randzone efter randzoneloven. Denne undtagelse foreslås ligeledes ophævet, således at offentligheden får samme adgang til randzonerne, som den adgang, der gælder generelt efter naturbeskyttelseslovens regler.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.03.12
1. behandling
13.04.12
2. behandling
06.06.12
3. behandling
11.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.03.12
Afstemning start
24.04.12
Afstemning slut
10.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?