L 138: Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger. (Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.).)

L 138: TV-distributør mm

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 138

Fremsat af: Kulturminister Bertel Haarder (V)

Fremsat dato: 26.02.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Kulturministeriet

Udvalg: Kulturudvalget (KUU)

L 138 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget foreslås det at indføre:

- En forpligtelse for ejere af fællesantenneanlæg, udlejere og foreninger til at sikre, at husstande med de i lovforslaget nærmere beskrevne undtagelser får mulighed for at blive fritaget fra tilslutning til fælles programforsyning i fællesantenneanlæg og betaling hertil (”frit valg af tv-distributør”).

- En hjemmel til, at en såkaldt gatekeeper kan distribuere digital radio ved hjælp af jordbaserede digitale radiosendemuligheder.

- En forpligtelse til at opbevare radio- og tv-programmer i 6 måneder samt en ændring af bemyndigelse til at fastsætte regler om regnskab og revision.

Muligheden for fritagelse for tilslutning til fælles programforsyning vurderes at indebære besparelser for borgerne. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige vurderes at være meget begrænsede og at kunne rummes inden for givne økonomiske rammer. De administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet og foreninger er vanskelige at vurdere, da meget afhænger af husstandenes reaktion.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2016, idet forslaget dog rummer overgangsbestemmelser, der bl.a. skal sikre, at gældende aftaler respekteres.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.16
1. behandling
18.03.16
2. behandling
19.05.16
3. behandling
31.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.16
Afstemning start
04.03.16
Afstemning slut
31.05.16

Emneord: radio fjernsynsvirksomhed

Relaterede forslag:

16.12.2015 L 92: Radioudstyr og elektromagnetiske forhold

06.11.2013 L 50: Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?