Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 185: Forbud mod fremme af terrorisme i programvirksomhed (Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Forbud mod fremme af terrorisme i programvirksomhed m.v.).)

L 185: Forbud mod fremme af terrorisme i programvirksomhed

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 185

Fremsat af: Kulturminister Marianne Jelved (RV)

Fremsat dato: 13.03.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Kulturministeriet

Udvalg: Kulturudvalget (KUU)

L 185 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Kulturministeriet og Justitsministeriet har i forlængelse af Københavns Byrets dom i straffesagen om ROJ TV i januar 2012, som er anket til Øster Landsret, foretaget en vurdering af den relevante lovgivning for radio- og tv-foretagender for at undersøge mulighederne for at sikre, at lovgivningen rummer effektive muligheder for at forhindre radio/tv-stationer i at udsende programmer, der opfordrer til terrorisme.

Der stilles på denne baggrund forslag om at ændre lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, således at lovens hjemmelsbestemmelse om fastsættelse af regler om programvirksomheden for registrerede radio- og tv-foretagender udvides med regler om, at programmerne ikke på nogen måde må fremme terrorisme (lovens § 48). Dette vil skabe grundlag for, at Radio- og tv-nævnet i medfør af de gældende bestemmelser i loven kan kræve et registreret radio- eller tv-foretagendes programvirksomhed indstillet mv., hvis en radio- eller tv-station med sin programvirksomhed fremmer terrorisme.

Der stilles endvidere forslag om indførelse af en lettere domstolsprøvelse af Radio- og tv-nævnets afgørelser truffet på baggrund af regler fastsat i medfør af § 48. Et radio- eller tv-foretagender har hermed mulighed for at forlange en afgørelse fra Nævnet om radio-/ eller tv-foretagendets overtrædelse af reglerne om at programmerne ikke på nogen måde må tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans eller på nogen måde fremme terrorisme indbragt for domstolene. Der er med lovforslaget således sket en styrkelse af muligheden for at få indbragt afgørelser om tilskyndelse til had for domstolene.

Endelig foreslås det i lyset af ovenstående at udvide Radio- og tv-nævnet med yderligere to medlemmer – en byretsdommer og et yderligere medlem med særlig strafferetlig indsigt. Disse to medlemmer skal indtræde i nævnet ved behandling af sager efter lovens § 48, 3. , pkt. og byretsdommeren skal i disse sager fungere som nævnets formand.

Der lægges i overensstemmelse med almindelige lovgivningsprincipper op til, at den udvidede adgang til at tilbagekalde programtilladelser mv. kun skal kunne bruges i forhold til programvirksomhed, der ligger efter lovændringens ikrafttræden.

Det foreslås, at loven træder i kraft 1. juli 2013.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
13.03.13
1. behandling
02.04.13
2. behandling
31.05.13
3. behandling
04.06.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
13.03.13
Afstemning start
15.04.13
Afstemning slut
03.06.13

Emneord: terror

Relaterede forslag:

23.02.2016 B 68: At ulovliggøre modtagelse af økonomiske midler fra fremmede statsmagter eller fra personer og organisationer med tilknytning til terrorbevægelser til religiøse og kulturelle bygninger

07.10.2015 L 24: Tilslutning til fjendtlig væbnet styrke

07.10.2015 L 23: Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.

07.10.2015 L 9: Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser

05.05.2015 L 200: Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser

UDVALGT INDLÆG IMOD

Thomas Huulbæk Titanium
Hvis man virkelig går ind for ytringsfrihed, så er man simpelthen nødt til at stemme imod vedtagelse af dette lovforslag. Der er bare ikke andre muligheder. Jeg er enig med de, der siger, at det er…

GÅ TIL INDLÆG

17. Apr 2013 21:41
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Hvis man virkelig går ind for ytringsfrihed, så er man simpelthen nødt til at stemme imod vedtagelse af dette lovforslag. Der er bare ikke andre muligheder.

Jeg er enig med de, der siger, at det er symbolpolitik. Men man skal bare passe på, for det åbner op for politik i fremtiden, der ikke er ren symbolpolitik.

21. Maj 2013 09:06
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Lasse Jensen har skrevet et relevant indlæg om forslaget.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?