L 17: Ændringer som følge af ny pædagoguddannelse (Forslag til lov om ændring af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks Evalueringsinstitut og om ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. (Ændringer som følge af ny pædagoguddannelse).)

L 17: Ændringer som følge af ny pædagoguddannelse

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 17

Fremsat af: Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard (RV)

Fremsat dato: 02.10.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Udvalg: Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIV)

L 17 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforlaget ophæves lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Samtidig foretages konsekvensændringer i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks Evalueringsinstitut.

Pædagoguddannelsen vil på linje med de øvrige professionsbacheloruddannelser fremover blive reguleret ved en bekendtgørelse udstedt med hjemmel i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Intentionen i stemmeaftalen af 26. september 2013 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er en reform af pædagoguddannelsen.

Pædagoguddannelsen styrkes på fire områder:

– Højere faglighed og kvalitet

– Handlekompetencer og bedre sammenhæng til praksis

– Øget specialisering med mere arbejdsmarkedsrelevans

– Styrkede tværprofessionelle kompetencer

Pædagoguddannelsen vil fortsat være en enhedsuddannelse med en fælles grundfaglighed, men der indføres tre specialiseringer, som den studerende kan vælge imellem:

– Dagtilbudspædagogik

– Skole- og fritidspædagogik

– Social- og specialpædagogik

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juni 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med de tilhørende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til velvillig behandling i det Høje Ting.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.10.13
1. behandling
01.11.13
2. behandling
13.12.13
3. behandling
20.12.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.10.13
Afstemning start
09.10.13
Afstemning slut
19.12.13

Emneord: pædagoguddannelsen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?