L 87: Harmonisering af skoleydelse til et SU-lignende niveau m.m. (Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til et SU-lignende niveau m.m.).)

L 87: Harmonisering af skoleydelse

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 87

Fremsat af: Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V)

Fremsat dato: 22.11.2016

Vedtaget dato: 20.12.2016

Samling: 2016-17

Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 87 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Som led i finanslovsaftalen for 2017 er regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige om at gennemføre en harmonisering af skoleydelsen på produktionsskolerne. Det er vigtigt, at ydelsesniveauet ikke afgør unges valg af skole- eller uddannelsesforløb.

Med lovforslaget foreslås produktionsskoleydelsen fastsat til et SU-lignende niveau for deltagere, som er fyldt 18 år. For produktionsskoledeltagere under 18 år foreslås det, at skoleydelsen fastsættes til 350 kr. om ugen opgjort i 2017-niveau.

Endvidere foreslås det, at lov om produktionsskoler ændres således, at takster for produktionsskoleydelse i loven afspejler takster for produktionsskoleydelse på finansloven for 2017.

Lovforslaget indeholder herudover to konsekvensændringer af angivelsen af lovtitler, så de kommer til at svare til de korrekte lovtitler.

Lovforslaget ønskes færdigbehandlet inden jul med henblik på lovens ikrafttræden den 1. januar 2017.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagede bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
22.11.16
1. behandling
01.12.16
2. behandling
15.12.16
3. behandling
19.12.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
22.11.16
Afstemning start
29.11.16
Afstemning slut
19.12.16

Emneord: su

Relaterede forslag:

01.03.2016 B 78: Ændring af rentesatser for SU-lån under studietiden

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?