L 114: Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af rette til aktindsigt (Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af rette til aktindsigt).)

L 114: Offentlighedsloven

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 114

Fremsat af: Pernille Skipper (EL), Stine Brix (EL), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF), Josephine Fock (ALT), René Gade (ALT)

Fremsat dato: 03.02.2016

Forkastet dato: 31.05.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 114 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Fremsættelsestalen er ikke tilgængelig - her er i stedet forslagsstillernes resume:

Lovforslaget er et ændringslovforslag til offentlighedsloven, som Folketinget vedtog i juni 2013. Lovforslaget indebærer, at bestemmelserne i offentlighedsloven om, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager om kalenderføring, ministerbetjening og korrespondance mellem ministre og folketingsmedlemmer, ophæves.

Det foreslås, at loven træder i kraft 3 måneder efter førstkommende valg til Folketinget.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
03.02.16
1. behandling
29.04.16
2. behandling
24.05.16
3. behandling
26.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
03.02.16
Afstemning start
10.02.16
Afstemning slut
26.05.16

Emneord: aktindsigt kalenderføring ministerbetjening offentlighedsloven

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 70: Ændring af revisionsbestemmelse

20.11.2013 L 77: Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af retten til aktindsigt

02.10.2013 L 13: Krav om identifikation m.v. i afgørelsessager og adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold

07.02.2013 L 146: Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven

07.02.2013 L 145: Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?