L 70: Ændring af revisionsbestemmelse (Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ændring af revisionsbestemmelse).)

L 70: Offentlighed i forvaltningen

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 70

Fremsat af: Justitsminister Søren Pind (V)

Fremsat dato: 15.11.2016

Vedtaget dato: 28.02.2017

Samling: 2016-17

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 70 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at udsætte revisionen af offentlighedslovens § 16 om postlister fra folketingsåret 2016-17 til folketingsåret 2017-18.

En ordning med obligatoriske postlister blev i første omgang indført som en forsøgsordning. Forsøgsordningen blev iværksat med virkning fra den 1. januar 2015 og omfatter Sundheds- og Ældreministeriet (tidligere Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse), Søfartsstyrelsen, Region Syddanmark og Slagelse Kommune. Forsøgsordningen ophører ved udgangen af 2016.

Det er forudsat i forarbejderne til offentlighedsloven, at forsøgsordningen skal evalueres. Evalueringen skal danne grundlag for en stillingtagen til, i hvilket omfang ordningen skal gøres permanent.

Det foreslås, at revisionen af offentlighedslovens § 16 om postlister udsættes til folketingsåret 2017-18, dels fordi det efterlader bedre tid til at gennemføre evalueringen af postli?steforsøget, der som nævnt først udløber den 1. januar 2017, dels fordi evalueringen af postlisteforsøget med fordel kan indgå i de drøftelser, der vil være i foråret 2017 som opfølgning på den generelle evaluering af offentlighedsloven.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.11.16
1. behandling
06.12.16
2. behandling
31.01.17
3. behandling
02.02.17

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.11.16
Afstemning start
22.11.16
Afstemning slut
02.02.17

Emneord: offentlighedsloven

Relaterede forslag:

03.02.2016 L 114: Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af rette til aktindsigt

20.11.2013 L 77: Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af retten til aktindsigt

07.02.2013 L 146: Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven

07.02.2013 L 145: Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen

07.02.2013 L 144: Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?