L 136: Bemyndigelse til at fastsætte regler om størrelse på filer m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om størrelse på filer m.v.).)

L 136: Offentlig Digital Post

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 136

Fremsat af: Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V)

Fremsat dato: 25.02.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget (SOU)

L 136 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget fremsættes på baggrund af en udtalelse af 2. maj 2015 fra Folketingets ombudsmand om modtagelseskapaciteten i Digital Post-løsningen. I udtalelsen konstaterede ombudsmanden, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem det retlige grundlag og de faktiske muligheder, som borgere og virksomheder har for at sende digital post til myndighederne.

Med forslaget sikres hjemmel til at bringe overensstemmelse mellem lovgrundlag og de faktiske muligheder, der er i Digital Post-løsningen for at sende og modtage post til og fra offentlige afsendere.

Lovforslaget ændrer en gældende bemyndigelse, således at der gives bemyndigelse til administrativt at fastsætte grænser for den kapacitet, som det er teknisk og økonomisk forsvarligt at stille til størrelsen på filer, som borgere og virksomheder kan henholdsvis sende og modtage fra myndighederne.

Lovforslaget ændrer lovens titel fra lov om Offentlig Digital Post til lov om Digital Post fra offentlige afsendere.

Lovforslaget indeholder herudover en korrektion af en korrekturfejl i den gældende lov.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale forslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.16
1. behandling
15.03.16
2. behandling
03.05.16
3. behandling
17.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.16
Afstemning start
03.03.16
Afstemning slut
17.05.16

Emneord: tvangsdigitalisering

Relaterede forslag:

07.10.2015 L 22: Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase, m.v.

19.02.2015 L 140: Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for så vidt angår anmodning om sygedagpenge, afgivelse af samtykke til udstedelse af børneattest og straffeattest til offentlig brug, ansøgning og meddelelser m.v. om personligt tillæg og helbredstillæg, indgivelse af klager til Patientombuddet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og til Ankenævnet for Patienterstatningen, ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet, anmodning om behandling af klager fra flypassagerer, ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser m.v.

06.02.2015 B 72: Fritagelse for digital selvbetjening

28.01.2015 L 125: Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation m.v.

13.11.2014 L 71: Obligatorisk digital kommunikation, ændringer i administrationsordningen for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og nedsættelse af betalingssats for indsamling af bærbare batterier m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?