L 143: Statstilskuddet til kommuner (ophævelse af lovens revionsbestemmelse) (Forslag til lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning. (Ophævelse af lovens revionsbestemmelse).)

L 143: Statstilskud til kommuner (revisionsbestemmelse)

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 143

Fremsat af: Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV)

Fremsat dato: 26.02.2014

Vedtaget dato: 03.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 143 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Statstilskuddet til kommuner fortsætter som hidtil

Forslaget ophæver en revisionsbestemmelse fra 2009, der fandtes i den nu gældende lov for bloktilskud til kommuner, der  går ned, hvis kommunerne under et hæver deres skatter. Bestemmelsen sagde, at man senest i 2013-2014 at se på, om der skulle ændres tilbage på systemet, efter loven havde haft et par år til at styre, hvordan kommunerne opførte sig. Det har ifølge Skatteministeriets mening efter en evaluering sidste efterår vist sig, at den har virket efter hensigten dengang, nemlig at kommunerne på det store hele holder kommunalskatten samlet i ro (nogen sætter den op og andre sænker den). Derfor vil dette lovforslag ophæve revisionsbestemmelsen, og loven vil

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Loven indeholder en revisionsbestemmelse, som indebærer, at der skal fremsættes forslag til revision af loven i folketingsåret 2013-14. Dette lovforslag indebærer en ophævelse af revisionsbestemmelsen. Det betyder, at de nuværende regler videreføres uændrede.

Den nuværende lov blev vedtaget af Folketinget i 2008 med virkning fra 2009. Formålet var at understøtte aftalesystemet mellem staten og kommunerne ved at styrke kommunernes incitament til at overholde de indgåede aftaler om den kommunale skatteudskrivning. Loven indebærer, at hvis den samlede kommunale beskatning forhøjes, modregnes forhøjelsen i det kommunale bloktilskud gennem en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser af bloktilskuddet.

Baggrunden for revisionsbestemmelsen var, at loven introducerede et nyt element i aftalesystemet mellem regeringen og kommunerne. Det blev på den baggrund vurderet, at der kunne være grund til at tage ordningen op til vurdering, når man havde nogle års erfaring med ordningen.

Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg har i efteråret 2013 evalueret ordningen. På baggrund af udvalgets evaluering er det regeringens opfattelse, at ordningen har virket efter hensigten. Det er regeringens vurdering, at ordningen har medvirket til at styrke kommunernes incitament til at holde den samlede kommuneskat i ro.

Det er på den baggrund regeringens vurdering, at ordningen bør videreføres uændret. Derfor foreslås det, at revisionsbestemmelsen ophæves.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale forslaget til hurtig og velvillig behandling i Det Høje Ting.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.14
1. behandling
13.03.14
2. behandling
27.05.14
3. behandling
03.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.14
Afstemning start
05.03.14
Afstemning slut
02.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 8. maj 2014

Emneord: statstilskud kommuner kommuneskat

Relaterede forslag:

15.03.2016 B 89: At tilbageføre omprioriteringsbidraget til kommunerne

30.10.2015 B 22: Kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers vederlag ved orlov

27.03.2015 B 120: Indførelse af delt kommuneskat

26.03.2015 B 105: En redegørelse om budgetloven og sanktioner over for kommuner og regioner

26.03.2015 L 171: Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?