L 77: Nedsættelse af miljøbidrag (Forslag til lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. (Nedsættelse af miljøbidrag).)

L 77: Nedsættelse af miljøbidrag

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 77

Fremsat af: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V)

Fremsat dato: 15.11.2016

Vedtaget dato: 28.02.2017

Samling: 2016-17

Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet

Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget (MOF)

L 77 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med skrotningsordningen er, at bilejerne afleverer deres udtjente biler til skrotning hos de registrerede autoophuggere og får udbetalt en skrotningsgodtgørelse. Dermed undgås, at udtjente biler ender som herreløst affald i det offentlige rum. Ordningen finansieres ved, at de danske bilejere betaler et årligt miljøbidrag sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring. Skrotningsgodtgørelsen giver den enkelte bilejer et økonomisk incitament til at aflevere sin udtjente bil hos en godkendt ophugger, som udfører korrekt miljøbehandling af skrotbilerne. Det sikrer en ressourceeffektiv udnyttelse af udtjente biler gennem genbrug og genanvendelse af materialerne.

Antallet af udbetalte skrotningsgodtgørelser har på det seneste været faldende – modsat tendensen fra 2009-2013, hvor antallet af skrotninger steg fra år til år. Det betyder, at et tidligere underskud på ordningen er vendt til et overskud. Det akkumulerede overskud skal nedbringes. Det foreslås, at miljøbidraget sættes ned, da der ikke bør opkræves et højere miljøbidrag end nødvendigt for at sikre miljøhensynene bag skrotningsordningen. Desuden bør ordningen ikke generere overskud.

Formålet med lovforslaget er derfor at genskabe balancen mellem udgifter og indtægter i skrotningsordningen, som er statsfinansiel neutral og skal tilstræbe balance over en fireårig periode. Det foreslås på den baggrund at nedsætte miljøbidrag fra 101 kr. til 84 kr. Målet er, at lovændringen kan træde i kraft fra den 1. juli 2017. Skrotningsgodtgørelsen vil blive forøget fra 1.500 kr. til 2.200 kr. ved en bekendtgørelsesændring.

Der er tale om sammenhængende ændringer mellem lov og bekendtgørelse. Hovedformålet er at styrke incitamentet til at aflevere skrotbiler til godkendte ophuggere, gøre det billigere at bidrage til skrotningsordningen samt at bringe skrotningsordningen i økonomisk balance.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.11.16
1. behandling
17.11.16
2. behandling
26.01.17
3. behandling
02.02.17

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.11.16
Afstemning start
22.11.16
Afstemning slut
02.02.17

Emneord: miljø

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 121: Etablering af et uafhængigt, fagligt baseret biodiversitetsråd

31.03.2016 L 160: Udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud

31.03.2016 L 155: Kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale

08.03.2016 L 147: Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

03.02.2015 B 65: Økonomisk hjælp til grundejere i forbindelse med kommunalt påbud om adskillelse af regnvand og spildevand

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?