L 181: Kapacitet til destruktion af farligt affald (Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning. (Kapacitet til destruktion af farligt affald).)

L 181: Destruktion af farligt affald

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 181

Fremsat af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)

Fremsat dato: 24.04.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Miljøministeriet

Udvalg: Miljøudvalget (MIU)

L 181 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Ny planlægning af bortskaffelse af farligt affald

Forslaget ændrer på den eksisterende lovgivning, der er udelukkende placerer ansvaret for farligt, dvs. eks. kemisk affald, hos kommunerne. Nye EU-støtteregler har gjort, at det er nødvendigt at sikre en vis kapacitet til det farlige affald. Forslaget giver miljøministeren ret til at sætte den kapacitet i udbud på markedsvilkår imellem virksomheder, som er godkendt til at opbevare og afbrænde affaldet. Det skyldes også en bekymring om, hvorvidt kommunerne altid selv har virksomheder i deres nærhed, som har den krævede kapacitet. Staten finder altså virksomheden og aftaler en kapacitet, og så kan kommunerne imod betaling få fjernet deres farlige affald der.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget udmønter et element fra Aftale om en Vækstplan og følger anbefalingerne fra en tværministeriel arbejdsgruppe, som bl.a. havde til formål at udarbejde konkrete forslag til sikring af fortsat dansk kapacitet til destruktion af farligt affald.

Arbejdsgruppen anbefalede, at kapaciteten i Danmark til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding af hensyn til de miljømæssige EU-forpligtelser understøttes. Det er således vurderingen, at en vis dansk kapacitet er nødvendig for, at der kan destrueres farligt affald i nærområdet, og at der er en risiko for, at kapaciteten ikke vil blive udbudt, hvis de virksomheder, der kan stille kapacitet til rådighed, skal gøre det på markedsvilkår.

Lovforslaget indfører hjemmel til, at miljøministeren (Miljøstyrelsen efter delegation) kan indgå en aftale med en eller flere virksomheder, som forpligter sig til at garantere kapacitet til destruktion ved forbrænding af farligt affald i Danmark. Herved sikres det, at kommuner og virksomheder kan få bortskaffet farligt affald, som er underlagt krav om destruktion.

Den sene fremsættelse af lovforslaget skyldes, at det har været nødvendigt forud for fremsættelsen at drøfte en række EU-retlige aspekter ved kapacitetspligtmodellen med EU-Kommissionen.

Målet er, at den nye regulering kan træde i kraft fra 1. juli 2014 med henblik på efterfølgende afholdelse af udbud og indgåelse af kapacitetspligtaftaler til ikrafttræden pr. 1. januar 2015, hvor fritagelsen for afgift ved forbrænding og deponering af farligt affald er endeligt udfaset.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
24.04.14
1. behandling
30.04.14
2. behandling
04.06.14
3. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
24.04.14
Afstemning start
01.05.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 20. maj 2014

Emneord: farligt affald miljøbeskyttelse

Relaterede forslag:

10.05.2016 B 195: Lovforslag om Danmarks natur og biodiversitet

04.04.2016 B 154: Forbud mod salg og anvendelse af ukrudtsmidlet Roundup og andre ukrudtsmidler med aktivstoffet glyfosat til privat brug

04.04.2016 B 122: En natur- og miljøfaglig specialanklager med særlige kompetencer inden for natur- og miljøkriminalitet i alle politikredse

04.04.2016 B 121: Etablering af et uafhængigt, fagligt baseret biodiversitetsråd

31.03.2016 B 118: Reduktion af miljø- og sundhedsbelastning fra pesticider

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?