L 126: Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldelse, vilkår for etablering og drift, og sagsbehandling (Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldelse, vilkår for etablering og drift, og sagsbehandling).)

L 126: Forenkling af miljøregler

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 126

Fremsat af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)

Fremsat dato: 30.01.2015

Vedtaget dato: 21.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Miljøministeriet

Udvalg: Miljøudvalget (MIU)

L 126 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget følger op på Aftale om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 og Aftale om en vækstpakke fra juni 2014. I Aftale om en Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 er det aftalt, at det skal gøres enklere og hurtigere for virksomheder at opnå en miljøgodkendelse ved at forenkle miljøreglerne og udvikle et system, der giver virksomhederne mere fleksibilitet, kortere sagsbehandlingstid og mulighed for hurtigere omstilling af produktionen. I Aftale om en vækstpakke fra juni 2014 er det aftalt, at der skal laves en anmeldeordning, der gør det hurtigere for virksomhederne at komme i gang med ny produktion.

Formålet med lovforslaget er således at sikre det fornødne lovgrundlag til at gennemføre en anmeldeordning, hvor hovedelementerne er en ny digital understøttelse, samtænkning af miljøgodkendelser, VVM-screeningen og spildevandstilladelser, branchebekendtgørelser, en forhåndsdialog mellem virksomhed og myndighed samt et styrket tilsyn. Disse elementer er afspejlet i lovforslaget.

Anmeldeordningen kommer til at gælde for de mindre miljøbelastende virksomheder – både dem, der forsat skal have en miljøgodkendelse og dem, der omfattes af en branchebekendtgørelse. De større og mere miljøbelastende virksomheder vil dog også drage nytte af den digitale understøttelse i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.

Idet jeg henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.01.15
1. behandling
19.02.15
2. behandling
09.04.15
3. behandling
21.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.01.15
Afstemning start
06.02.15
Afstemning slut
21.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 26. marts 2015

Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 26. marts 2015

Emneord: miljøregler miljø

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 77: Nedsættelse af miljøbidrag

04.04.2016 B 121: Etablering af et uafhængigt, fagligt baseret biodiversitetsråd

31.03.2016 L 160: Udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud

31.03.2016 L 155: Kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale

08.03.2016 L 147: Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?