Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 13: Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love. (Digital annoncering, obligatorisk sigital kommunikation, afskæring af klageadgang m.v.).

L 13: Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love. (Digital annoncering, obligatorisk sigital kommunikation, afskæring af klageadgang m.v.).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 13

Fremsat af: Ida Auken (SF)

Fremsat dato: 10.11.2011

Samling: 2011-12

Ministerium: Miljøministeriet

Udvalg: Miljøudvalget (MIU)

L 13 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Richardt Radek Larsen
Lavet af: Richardt Radek Larsen

Udvidelse af muligheder for kommuners og statens offentliggørelse af beslutninger

Forslaget handler kort om at give kommunerne og staten lov til at offentliggøre:

ansøgninger, forslag, afgørelser, planer, programmer og lokale regulativer m.v.

både i trykte medier som det er idag og i digitale medier som på deres egen hjemmeside eller i online udgaver af landsdækkende tryksager.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love (Digital annoncering, obligatorisk digital kommunikation, afskæring af klageadgang)

(Lovforslag nr. L 13)

Lovforslaget fremsættes som et led i regeringens nye styring af den offentlige sektor, hvor den økonomiske situation nødvendiggør, at der er brug for en hård prioritering af forskellige offentlige opgaver med fokus på nytænkning og effektivisering.

I dag er primært kommunerne i en lang række tilfælde pålagt at offentliggøre forskellige ansøgninger, forslag, afgørelser, planer, programmer og lokale regulativer m.v. gennem annoncering i lokale aviser og dagblade. Annonceringskravet vurderes som unødigt ressourcekrævende af kommunerne, der skal betale for indrykning af annoncer i forskellige medier og samtidig udarbejde tekst- og billedmateriale, som skal opfylde særlige krav fra disse medier.

Flere kommuner har givet udtryk for et behov for digital annoncering af planforslag og afgørelser m.v. på kommunernes hjemmesider. Da der er tilsvarende offentliggørelseskrav til statslige myndigheder og regioner, foreslås en tilsvarende forenkling for disse.

Forslaget bygger på den tidligere regerings drøftelser med KL om afbureaukratisering.

Endvidere er formålet med lovforslaget at afskære klageadgangen over tilladelser til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, inden en miljøgodkendelse er meddelt i medfør af miljøbeskyttelsesloven.

Endelig er formålet med lovforslaget at ændre forskellige bestemmelser i jagt- og vildtforvaltningsloven, så det bliver muligt for myndigheden at stille krav om digital kommunikation i forbindelse med f.eks. ansøgninger om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt, til indberetning af vildtudbytte, og til betaling af jagttegnsafgift, prøvegebyrer m.v.

Det foreslås, at reglerne skal træde i kraft den 1. januar 2012, hvorfor lovforslaget ønskes færdigbehandlet inden jul med henblik på ikrafttræden ved årsskiftet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
10.11.11
1. behandling
18.11.11
2. behandling
13.12.11
3. behandling
15.12.11

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
10.11.11
Afstemning start
14.11.11
Afstemning slut
14.12.11

2. Dec 2011 16:11
Medlem
 
VERIFICERET

Endvidere er formålet med lovforslaget at afskære klageadgangen over tilladelser til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, inden en miljøgodkendelse er meddelt i medfør af miljøbeskyttelsesloven.

Er der nogen der kan forklare hvorvidt denne del af lovforslaget kan resultere i en “catch22” i visse situationer hvor en bygherre ønsker at klage over behandlingen af en tilladelse, hvor klagen også vedrører behandling af miljøgodkendelse? Eller er de to ting administrativt adskilt så det er muligt at klage direkte over behandling af miljøgodkendelse i forbindelse med et byggeprojekt?

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?