Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 19: Virksomheders adgang til genbrugspladser på tværs af kommunegrænser (Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Virksomheders adgang til genbrugspladser på tværs af kommunegrænser).)

L 19: Virksomheders adgang til genbrugspladser på tværs af kommunegrænser

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 19

Fremsat af: Ida Auken (SF)

Fremsat dato: 04.10.2012

Samling: 2012-13

Ministerium: Miljøministeriet

Udvalg: Miljøudvalget (MIU)

L 19 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er at give virksomheder adgang til de kommunale genbrugspladser på tværs af kommunegrænser.

Forslaget er omfattet af den politiske aftale af 1. juli 2011 om etablering af en tilmeldeordning for virksomheders adgang til genbrugspladsen mellem Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Af aftalen fremgår det, at der skal etableres mulighed for, at kommunerne kan give adgang til genbrugspladsen for virksomheder beliggende i andre kommuner.

Den politiske aftale blev udformet på baggrund af en arbejdsgruppe om genbrugspladser, som ovenstående partier havde besluttet Miljøstyrelsen skulle nedsætte. Arbejdsgruppen bestod udover Miljøstyrelsen af aktørerne på området, som var repræsenteret ved Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Håndværksrådet, DTL, KL, Renosam og affald danmark. Den politiske aftale afspejler en forståelse mellem aktørerne på området.

Baggrunden for forslaget er, at virksomheder med hjemsted i en kommune i dag ikke har adgang til kommunernes genbrugspladser i de kommuner, hvor virksomhederne ikke er hjemmehørende. Dette betyder bl.a., at virksomheder, som foretager arbejde i en anden kommune end sin hjemkommune og gerne vil gøre brug af en genbrugsplads, er nødsaget til at transportere sit affald til genbrugspladsen i hjemkommunen, frem for at transportere affaldet til genbrugspladsen i den kommune, hvor arbejdet udføres. Dette problem gør sig f.eks. gældende for visse håndværksvirksomheder. Det er samtidig håndværksvirksomhederne, som står for ca. 70 % af virksomhedernes besøg på genbrugspladsen, og som afleverer de største mængder af affald.

En lovændring vil give de virksomheder, der ikke er hjemmehørende i kommunen adgang til kommunens genbrugspladser på lige fod med de virksomheder, der er hjemmehørende i kommunen. Dette gælder både for virksomheder med dansk hjemsted og for udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.10.12
1. behandling
11.10.12
2. behandling
29.11.12
3. behandling
06.12.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.10.12
Afstemning start
29.10.12
Afstemning slut
05.12.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?