L 73: Gennemførelse af direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), gebyrfinansiering af indsamleruddannelsen, digitale løsninger på dækordningen m.v (Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Gennemførelse af direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), gebyrfinansiering af indsamleruddannelsen, digitale løsninger på dækordningen m.v.).)

L 73: Elektronisk affald

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 73

Fremsat af: Miljøminister Ida Auken (SF)

Fremsat dato: 14.11.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Miljøministeriet

Udvalg: Miljøudvalget (MIU)

L 73 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget gennemfører ændringer i miljøbeskyttelsesloven vedrørende administration af producentansvaret på elektronikaffaldsområdet primært for at gennemføre det nye direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Lovforslaget indeholder administrative lettelser for producenter og importører af elektronikudstyr, idet det f.eks. bliver muligt for udenlandske producenter at lade sig repræsentere ved en bemyndiget repræsentant i Danmark, fremfor at etablere eget forretningssted, hvilket i dag er en forudsætning for at registrere sig i producentregistret.

Endvidere giver de foreslåede regler hjemmel til fastsættelse af bestemmelser om tilbagebetaling af indbetalte beløb til dækning af omkostninger til affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk udstyr, hvis udstyret eksporteres, og dermed ikke bliver til affald i Danmark. Endelig tydeliggøres i lovforslaget, at producentregisteret kan forpligtes til at udveksle oplysninger med de øvrige EU-medlemsstater, deres nationale producentregistre og EU-Kommissionen, hvilket vil give lettelser for virksomhederne og større ensartethed i administrationen i medlemslandene.

Det nye direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr gennemføres derudover i det væsentlige ved ændringer i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Direktivets mål for indsamling af elektronikaffald understøttes i Regeringens ressourcestrategi, ”Danmark uden affald”, som fastsætter mål for øget indsamling. En af de forventede effekter af ressourcestrategien er, at der i 2018 indsamles 65 % af de markedsførte mængder elektrisk og elektronisk udstyr, herunder 75 % fra husholdninger.

Lovforslaget skaber endelig hjemmel til at gebyrfinansiere driften af indsamleruddannelsen og hjemmel til at indføre krav om digital indberetning og indbetaling til SKAT i relation til dækordningen. Dette er i overensstemmelse med regeringens digitaliseringsstrategi og skal lette administrationen hos SKAT, Dækbranchens Miljøfond og virksomhederne.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 11. februar 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.11.13
1. behandling
22.11.13
2. behandling
21.01.14
3. behandling
23.01.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.11.13
Afstemning start
21.11.13
Afstemning slut
22.01.14

Emneord: miljøbeskyttelse eu-direktiv

Relaterede forslag:

10.05.2016 B 195: Lovforslag om Danmarks natur og biodiversitet

04.04.2016 B 154: Forbud mod salg og anvendelse af ukrudtsmidlet Roundup og andre ukrudtsmidler med aktivstoffet glyfosat til privat brug

04.04.2016 B 122: En natur- og miljøfaglig specialanklager med særlige kompetencer inden for natur- og miljøkriminalitet i alle politikredse

04.04.2016 B 121: Etablering af et uafhængigt, fagligt baseret biodiversitetsråd

31.03.2016 B 118: Reduktion af miljø- og sundhedsbelastning fra pesticider

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?