Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 14: Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Betaling af kommunernes indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer samt krav om ejerskab til nye anlæg til deponering af havbundsmaterialer).

L 14: Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Betaling af kommunernes indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer samt krav om ejerskab til nye anlæg til deponering af havbundsmaterialer).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 14

Fremsat af: Ida Auken (SF)

Fremsat dato: 10.11.2011

Samling: 2011-12

Ministerium: Miljøministeriet

Udvalg: Miljøudvalget (MIU)

L 14 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Betaling af kommunernes indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer samt krav om ejerskab til nye anlæg til deponering af havbundsmaterialer)

(Lovforslag nr. L 14)

Lovforslaget indeholder forslag til ændring miljøbeskyttelsesloven på to områder, som begge vedrører affald.

 

Betalingssats for bærbare batterier og akkumulatorer

Formålet med lovforslaget er bl.a. at forhøje den betalingssats, som producenter og importører betaler pr. markedsført kg bærbare batterier.

Betalingen er en del af producentansvaret for batterier. Producenterne skal finansiere hele indsamlingskæden, herunder den del af indsamlingen, som kommunerne varetager.

Den eksisterende ordning giver underskud. Da loven blev vedtaget i 2008, blev det forudsat, at ordningen skal være i balance. Satsændringen er derfor en konsekvens af, hvad Folketinget tidligere har vedtaget.

Det foreslås, at betalingssatsen hæves til 6,00 kr. pr. markedsført kg bærbare batterier, så indtægter og omkostninger kommer til at balancere over en 4-årig periode. Når underskuddet er nedbragt, vil satsen skulle reguleres ved en ny lovændring, således at der løbende bliver balance mellem indtægter og omkostninger. At skabe balance imellem indtægter og udgifter er en forpligtelse i henhold til batteridirektivet.

Da den nye betalingssats skal gælde for 2012, ønskes forslaget færdigbehandlet inden jul med henblik på ikrafttræden ved årsskiftet.

 

Havbundsmaterialer

Formålet med lovforslaget er at sikre, at det fremover bliver muligt for et privatejet deponeringsanlæg for havbundsmaterialer at modtage andre havnes havbundsmaterialer på anlægget.

Det foreslås, at anlæg for deponering af havbundsmaterialer undtages fra kravet om, at anlæg til deponering af affald skal være ejet af en offentlig myndighed.

Derved sikres, at havne, som ikke har etableret eget anlæg for deponering af havbundsmaterialer, kan deponere deres havbundsmaterialer på en anden havns anlæg uden, at det får store økonomiske konsekvenser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
10.11.11
1. behandling
18.11.11
2. behandling
13.12.11
3. behandling
15.12.11

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
10.11.11
Afstemning start
14.11.11
Afstemning slut
14.12.11

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?