Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 149: Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål (Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål))

L 149: Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 149

Fremsat af: Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)

Fremsat dato: 20.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Udvalg: Udvalget for Landdistrikter og Øer (ULØ)

L 149 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Det foreslås, at reglerne om bopælspligt præciseres, så det fremgår, at kommunalbestyrelsen kan tillade, at en helårsbolig benyttes til fritidsformål og på et senere tidspunkt vender tilbage til helårsbeboelse. Forslaget er et led i regeringens indsats imod forfald af boliger i områder med affolkning i landdistrikterne.

Samlet set skønnes lovforslaget ikke at have nævneværdige økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.

Samlet set skønnes lovforslaget at føre til årlige offentlige mindreudgifter på 0,8 mio. kr. fra 2014 og frem.

De kommunaløkonomiske konsekvenser skal forhandles med KL.

Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. maj 2013.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.02.13
1. behandling
26.02.13
2. behandling
16.04.13
3. behandling
23.04.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.02.13
Afstemning start
08.04.13
Afstemning slut
22.04.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?