Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 105: Forslag til lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning. (Præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn m.v.).

L 105: Forslag til lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning. (Præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn m.v.).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 105

Fremsat af: Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 14.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Udvalg: Kirkeudvalget (KIU)

L 105 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: CHK

L 105

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med L 106: forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn).

Dette lovforslag gør det muligt for præster i folkekirken at undlade at vie to personer af samme køn. Lovforslaget indebærer endvidere, at en præst i folkekirken, der ikke ønsker at medvirke ved en kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab mellem et par af samme køn, får ret til at undlade at medvirke hertil.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen

Lovforslaget er sammen med social- og integrationsministerens forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) en delvis udmøntning af regeringsgrundlagets punkter om seksuel ligestilling.

De foreslåede ændringer i ægteskabsloven indebærer, at to personer af samme køn får mulighed for at indgå ægteskab. Ægteskabet kan indgås borgerligt eller kirkeligt.

Med ændringerne i ægteskabsloven vil to personer af samme køn få mulighed for at blive viet ved en præst i folkekirken.

Der er blandt folkekirkens præster forskellige opfattelser af, hvorvidt samliv mellem to personer af samme køn kan accepteres inden for de rammer, som fastsættes af Bibelen og bekendelsesgrundlaget.

Med henblik på at sikre, at præster i folkekirken, som af samvittighedsgrunde ikke vil medvirke ved vielse af to personer af samme køn, får frihed til at sige nej hertil, indføres der med dette lovforslag en bestemmelse om, at præster i folkekirken får ret til at undlade at vie to personer af samme køn.

Lovforslaget indebærer endvidere, at en præst i folkekirken, der ikke ønsker at medvirke ved en kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab mellem et par af samme køn, får ret til at undlade at medvirke hertil.

Det bemærkes, at lovforslaget har været i høring, hvor biskopperne, provsterne, præsterne, Landsforeningen af Menighedsråd, Danmarks Provsteforening, Den danske Præsteforening, Danmarks Kordegneforening, Danmarks Kirketjenerforening, Danmarks Kirkemusikerforening, Dansk Organist- og Kantorsamfund, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Foreningen af Sognemedhjælpere I Danmark, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, Organistforeningen, 3F, Det Mellemkirkelige Råd, Danske Sømands- og Udlandskirker, Selskab for Kirkeret, Kirkelig forening for den Indre Mission, Luthersk Missionsforening, Evangelisk Luthersk Missionsforening, Evangelisk Luthersk Netværk, Tidehverv, Menighedsfakultetet, Dansk Bibelinstitut, Kristeligt Forbund for Studerende, Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, Kirkelig Fornyelse, Grundtvigsk Forum, Dansk Diakonirådog Landsforeningen af bøsser, lesbiske biseksuelle og transpersoner har haft mulighed for at give deres mening til kende i perioden fra 18. januar 2012 til 22. februar 2012.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.03.12
1. behandling
20.03.12
2. behandling
06.06.12
3. behandling
07.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.03.12
Afstemning start
14.05.12
Afstemning slut
06.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?